Százhúsz órás továbbképzést szervez a zempléni egyházmegye esperesi hivatala a területén tevékenykedő lelkipásztorok számára Királyhelmecen. A Szülőföld Alap, valamint a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja támogatásának köszönhetően a májusi hónapban kezdődő szakmai műhelyen húszan vehetnek részt. A továbbképzés szakmai vezetői – Fruttus István Levente és Hézser Gábor – a lelkipásztori hivatás gyakorlásában, a lelkész sokrétű teendőinek ellátásában kívánnak segítséget nyújtani. Az oktatás, illetve a műhelymunka a tapasztalati tanulás módszerét felhasználva történik s a feldolgozandó témakörök az első találkozás alkalmával lesznek majd pontosítva a jelenlévők igényéből kiindulva. A szakmai műhelyen megtárgyalásra kerülhetnek olyan témakörök, mint a családlátogatás, lelkigondozói szituációk, kapcsolatkezelés, gyülekezetvezetés, közösségépítés, lelki egészség megóvása.
A képzés hat kétnapos alkalomból áll, amelyekre a 2011-es évben kerül sor. Az első két képzés időpontja előreláthatólag május 2-3-a, illetve június 6-7-e. /A többi időpont kijelölése a műhely vezetőinek hatáskörébe tartozik, de valószínűleg a hétfői és keddi napon lesz megtartva a többi szakmai továbbképzés is./ A zempléni egyházmegye lelkipásztorainak a szakmai továbbképzéséhez a Szülőföld Alap egymillió forinttal, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja pedig ezer euróval járul hozzá. Így a programban részt vevő lelkészeknek csupán hatvan euróval kell hozzájárulniuk a 120 órás szakmai továbbképzéshez. A támogatási összeg húsz lelkipásztor képzését biztosítja Királyhelmecen. A jelentkezéseknél ezért az időrendi sorrendet veszi figyelembe a képzést meghirdető zempléni egyházmegye Esperesi Hivatala, melynek elérhetőségein február 13-ig jelentkezhetnek az érdeklődő lelkipásztorok.
A képzést szervező zempléni egyházmegye elképzelhetőnek tartja, hogy más egyházmegyéhez tartozó lelkészek is részt vegyenek a műhelymunkán, így a továbbképzésre való jelentkezés lehetőségét mások felé is meghirdeti és más egyházmegyékből is várják az érdeklődőket. Két évvel korábban „Szakmai műhely lelkipásztoroknak“ címmel a Diakóniai Központ már meghirdetett egy szakmai továbbképzést, de akkor nagyobb érdeklődés hiányában az nem valósult meg. A zempléni egyházmegye lelkipásztorai azonban továbbra is jónak tartják a lelkészek továbbképzésének az ötletét, elsősorban olyan területeken, melyekben érezzük a hiányosságainkat és gyengeségünket, amelyeknek a leküzdését fontosnak tartjuk. Úgy véljük, hogy ebben hatékonyabb segítséget jelenthet számunkra a műhelymunka, a tapasztalati tanulás, a csoportban való témamegbeszélés. Mivel egy ilyen jellegű továbbképzés nem kis anyagi terhet ró a lelkipásztorokra, ezért igyekeztünk pályázatot benyújtani, hogy az önköltség minél kevesebb legyen“ – tájékoztatta a Reformata honlapot a szakmai továbbképzés egyik szervezője Molnár István királyhelmeci beosztott lelkipásztor.

Felvidék Ma, Reformata