2011. január 27-én a szlovák parlament mezőgazdasági, környezet- és természetvédelmi bizottsága a természetvédelem aktuális problémáinak a megoldásáról tartott tanácskozást, a központi téma a Tátrai Nemzeti Park (TANAP) védettségi övezetekbe való besorolása volt.

Mivel az érintett minisztériumok a környezet- és természetvédelem terén működő tudományos és szakmai szervezetek megkérdezése nélkül láttak hozzá a védett területek átminősítéséhez, a parlament próbálta megszervezni hozzá a szakmai vitát. A bizottság ülésére az érintettek széles köre kapott meghívást, jelen volt a környezetvédelmi és a mezőgazdasági miniszter, az Állami Természetvédelmi Hatóság, a TANAP, az Állami Erdészet, Magas-Tátra városa, valamint a tudományos és egyetemi élet, illetve a Magán Erdőtulajdonosok Szövetségének képviselője is. 
A bizottság elnök asszonya, Mária Sabolová az ülésre Miklós László volt környezetvédelmi minisztert, az MKP mezőgazdasági és környezetvédelmi alelnökét is meghívta, aki felszólalásában valamennyi égető témát érintette. Felszólalásának – mely nagy visszhangot keltett – legjelentősebb pontja az volt, hogy a védett területek felülbírálatát a természeti értékek alapos szakmai értékelésével kell kezdeni, és ennek alapján kell a megfelelő gazdasági és társadalmi feltételeket meghatározni. Miklós László szerint a természetvédelmet kell elsődleges feladatnak tekinteni, nem pedig az egyéni vagy csoportos gazdasági érdekeket. Ezzel összefüggésben továbbra is fontosnak tartja a védett területeken található földek tulajdonosaival való megegyezést. Ennek legjobb módja véleménye szerint, ha ezeket a területeket az állami megvásárolja. A Magas-Tátrával kapcsolatban a vidék integrált menedzsmentjét tartja a meghatározó eszköznek, beleértve a környezettani szempontok alapján kidolgozott vidékfejlesztési területi tervet is. A zonáció nem döntő, csak másodlagos jelentőségű, bár kétségkívül közismert módszer, fontosabb azonban a konkrét területek védelmének foka és határai. Miklós felszólalásában hangsúlyozta, hogy egy természetvédelmi szervezet létrehozását támogatja a TANAP Állami Erdészetének és a TANAP Igazgatóságának összevonásával.

Felvidék Ma