A szlovák oktatásügyi miniszter támogatni tudná, hogy az ország magyar tannyelvű iskoláiban idegen nyelvként oktassák a szlovákot, tehát az államnyelvet, amennyiben az elemzések azt mutatnák, hogy ez a módszer hatékonyabb az eddig alkalmazottnál.
“A regionális oktatással foglalkozó szekció elemzi ezt a lehetőséget. Ha kiderül, hogy ez hatékonyabb lenne, akkor egyetértek. Fontos, hogy a más anyanyelvű gyerekek minél színvonalasabban sajátítsák el a szlovák nyelvet” – jelentette ki Eugen Jurzyca abban az interjúban, amelyet a Plus 7 dní szlovák hetilap ma megjelent kiadása közölt.
Arra a felvetésre – hogy Szlovákiában ez nagyon kényes téma, s korábban az ilyen irányú igyekezet politikai ellenállást váltott ki – a miniszter kifejtette: “Nem politikai szempontból foglalkozom ezzel, s nem szeretném, ha ez ilyen szintre kerülne. Csak megismételni tudom: ha megmutatkozik, hogy a szlovák idegen nyelvként való tanítása, tehát úgy, ahogy a gyerekek az angolt tanulják, hatékonyabb, támogatni fogom.”
Szlovákiában hosszú évek óta folyik a vita arról, hogyan lehetne hatékonyabbá tenni a szlovák nyelv oktatását a kisebbségi, gyakorlatilag a magyar tannyelvű iskolákban. Szlovákiai magyar szakemberek javaslatát, amelyet részben a szlovák szakemberek is támogatnak, hogy a magyar gyerekeknek idegen nyelvként kellene oktatni az államnyelvet, a témában döntő szóval bíró szlovák politika határozottan elutasítja, elfogadhatatlannak tartja. Jelenleg a szlovákiai magyar gyerekek lényegében egy másik anyanyelv módszerei szerint tanulják a szlovákot.

{iarelatednews articleid=”24285,25871″}mti, Felvidék Ma