26797

Mádl Ferenc, a Magyar Köztársaság korábbi elnöke január 29-én töltötte be nyolcvanadik életévét. Tisztelői ebből az alkalomból egy könyvvel ajándékozták meg, amelyben több neves közéleti személy írt a nagyra becsült nemzetközi tudósról, későbbi miniszterről és köztársasági elnökről. Felvidékről ketten: Duray Miklós, közíró, politikus és Erdélyi Géza, nyugalmazott református püspök. A könyvet a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület adta ki.

A kötet előszavában az egyesület jelenlegi elnöke, Balog Zoltán köszönti Mádl Ferencet, s mint írja: “elnök úr 80. születésnapja attól válik mindannyiunk ünnepévé, hogy olyan személyiséget köszöntünk, aki közéleti szerepével a nemzet egészét, szakmai munkásságával a magyar tudományosságot és oktatásügyet, emberi tartásával, lényével tágabb és szűkebb közösségeit szolgálta, és reményünk szerint szolgálja a továbbiakban is.”
A külsőleg is szép kiadványban Orbán Viktor, Martonyi János, Vízi E. Szilveszter, Jeszenszky Géza, Szvorák Katalin, Erdő Péter, Grosics Gyula, Bod Péter Ákos is köszönti Mádl Ferencet, hogy csak néhány nevet említsünk a tisztelgők közül, akik elismerésüknek adnak hangot a kerek születésnap kapcsán. A jelenlegi magyar miniszterelnök például így jellemzi az ünnepeltet: “Ő egész lényével, kiállásával egy iskolát képvisel, amely a legfelsőbb szintű diplomáciától a mindennapi élet apró-cseprő ügyeiig is képes mértéke lenni a cselekvésnek, iránytűje lenni a gondolkodásnak. Egy iskolát, ami nem intézetben elsajátítható tanulmányok, de még nem is tapasztalatok összessége. A legjobban talán így foglalható össze: jellem és szív műveltsége.. Mert a tudományhoz csak értelem kell, de a bölcsességhez az igazsággal való nyílt szembenézés képessége, tehát a szív nyíltsága és bátorsága.”
Duray Miklós pedig kiemeli: “Mádl Ferencnek a hangsúlyok nélküli konzervatív szabadelvűsége és nemzet történelmi tényszerűsége iránti elkötelezettsége a leghangsúlyosabb, sőt leginkább jelzésértékű erénye.”
A könyv egyébként 1-100-ig számozott példányban jelent meg a volt magyar köztársasági elnök január végi születésnapjára.

Felvidék Ma