27856

A Magyar Koalíció Pártjának komáromi elnöksége várakozással tekint a következő, március 31-i önkormányzati ülés elé. Tart attól, hogy korábbi ígéretükhöz híven a Most-Híd képviselői csoportja akadályozni kívánja a városi ügyintézés menetét. Tudomásukra jutott, hogy komáromi sportegyesületeket kerestek fel ugyanők azzal a pozitív üzenettel, hogy a jövő évtől szorgalmazzák, hogy az egyesületek az idei előirányzottnál magasabb dotációt kaphassanak.

Teszik ezt annak tudatában, hogy a Kulturális és sportbizottság ülésén, ahol a bizottság feladata a sportszervezetek és kulturális egyesületi támogatások elosztása volt, el kívánták napolni a támogatások szétosztását. Az MKP meglátása szerint ez azt vonta volna maga után, hogy a költségvetés elfogadása ellehetetlenül. Az mkp nem a városkasszából, hanem a városi cégek felajánlásából emelné a komáromi sportegyesületek és civil szervezetek támogatásának mértékét. Szomorúan szemléli a helyzetet, ami arra utal, hogy a Most-Híd városi képviselőcsoportja legtöbb lépésével tudatosan igyekszik Komárom városát hátráltatni. Tudomásukra jutott az is, hogy a városra az előző polgármester tetemes adósságot, tisztázatlan szerződéseket hagyott hátra. Ennek tudatában az MKP komáromi elnöksége szorgalmazza, hogy legyen nyilvánosságra hozva az összes, előző polgármester által aláírt szerződés, illetve az önkormányzati választás és az új képviselőtestület beiktatása közötti időszakban nyélbeütött összes szerződés. Ugyancsak szorgalmazza, hogy Komárom vezetése mihamarabb tájékoztassa a város polgárait arról, hogy mire költötte a város a tavaly nyáron felvett hitelt, ami az akkori kommunikáció szerint a pedagógusok fizetésének megmentésére szolgált volna. Elvárják, hogy a városi hivatal az összes városi cég átvizsgálásáról informálja a komáromi polgárokat. A városi cégek működése, gazdálkodása, személyi állományának helyzete közérdeklődésre tart számot, hiszen a lakosok pénzével gazdálkodnak ezek a vállalataink.
Az MKP komáromi elnöksége kér a polgármestert, hogy a 2012.évtől értékelje át a Komáromi Napok rendezvényeinek szervezését, hogy véletlenül se történhessen meg, hogy az ínséges időkben emelt gázsiért hívnak a városba, egyébként kiváló előadókat.
A Magyar Koalíció Pártja Komáromi Alapszervezete tartja magát korábbi fogadalmához, és ezután is konstruktív módon jár el a város ügyeiben.