Ma délután, 13 órakor helyezték örök nyugalomra a bussai temetőben a tragikus hirtelenséggel 51 éves korában, élete teljében elhunyt Molnár Katalint. Ha röviden akarnánk jellemezni immár végérvényesen lezárult pályafutását, akkor úgy fogalmazhatnánk, hogy személyében határon innen és határon túl  egy sokak által ismert, elismert és szeretett sokoldalú közéleti ember távozott az élők sorából.
Nevét az Ipoly-hidak Újjáépítéséért Polgári Társulás elnökeként ismerték meg szélesebb körben. Szakemberek, politikusok részvételével számos tanácskozást, konferenciát, megbeszélést szervezett, fáradhatatlanul kilincselt hazai és magyarországi minisztériumokban, megyei hivatalokban   az Ipoly-hidak építésének elindításáért. Fáradozását, kitartását siker koronázta, hiszen az  első, a Pöstyénpusztát Petővel összekötő Ipoly-híd ez év első felében átadásra kerül. Kegyetlen iróniája a sorsnak, hogy az avatási ünnepségen már nem lehet jelen az, akik mérhetetlenül sokat, és talán mindenkinél többet  tett az első Ipoly-híd felépítéséért.
Molnár Katalin  sohasem pályázott országos politikusi babérokra, ellenben igazi kistérségi politikus volt, aki szűkebb pátriájáért, az Ipoly mente gazdasági-szociális  fellendítéséért, az itt élő emberek jobb megélhetéséért,  szellemi-anyagi gyarapodásáért tevékenykedett az első választási ciklusban az MKP megyei képviselőjeként, és évek óta a párt járási elnökségének és kerületi tanácsának tagjaként. Lakóhelyén, Bussán meghatározó személyisége volt  szeretett  faluja  társadalmi-kulturális életének, hiszen  egészen haláláig  önkormányzati képviselőként , az MKP helyi szervezetének elnökeként, a Csemadok alapszervezetének vezetőségi tagjaként tevékenykedett.  Nevéhez fűződik  a Bussán született  első magyar aviatikus, Zsélyi Aladár életének és munkásságának  széles körű megismertetése a Zsélyi Aladár Polgári Társulás létrehozásával, amelynek kezdettől fogva elnöke volt. Szintén az ő kezdeményezésére  jött létre Bussán e neves személyiség nevét viselő múzeum, és a községi hivatal előtti téren elhelyezett emlékoszlopa is.
Külön is említést érdemel Molnár Katalin karitatív tevékenysége. Az Ipoly-hidak Újjáépítéséért Polgár Társulás nevében  idén immár hatodik alkalommal kívánt  gyűjtést szervezni a Böjte Csaba ferences szerzetes irányítás alatt működő  dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonai részére. Megálmodója és lelkes szervezője volt falujában a keresztény jótékonysági bálnak, amely idén március 5-én 11. alkalommal került megrendezésre. És megintcsak úgy fogalmazhatnánk, micsoda kegyetlen fintora a sorsnak, hogy pont ezen a jótékonysági rendezvényen lett hirtelen rosszul, és bár az orvosok küzdöttek életéért, de már nem tudták megmenteni.
Kedves Kati! Sokan ismertek, sokan ismertünk Téged, akivel az Ipoly-hidakon már nem, csak az emlékek hídján találkozhatunk.
Emléked megőrizzük!

(B.Gy.) {iarelatednews articleid=”27394″}