A nyitrai református gyülekezet fennállásának 115. évfordulója, valamint a nyitrai református templom 100. évfordulója alkalmából a helyi egyházközség, valamint a Sedivy László Szakkollégium rendezvénysorozatának része volt a Zobor vidéke népviseletéről szóló előadás, melyet Jókai Mária Életfa-díjas néprajzkutató és –gyűjtő tartott.
A rendezvényt László Béla, a nyitrai Konstantín Filozófus Egyetem egykori dékánja, egyházgondnok nyitotta meg. A hallgatóság többnyire egyetemi diákokból állt, akik nagy érdeklődéssel hallgatták a kiállítással egybekötött előadást. Jókai Mária  népviseletbe öltözött menyasszonyon szemléltette az egykori díszes, kézzel hímzett és szőtt ruhadarabokat. Sok érdekes, az egyházi ünnepkörökhöz köthető népi rítusok és a különböző szokások többféle értelmezése nemcsak néprajzi, hanem nyelvi szempontból is még színesebbé tették az előadást.
Zoboralját 13 község alkotja és mindegyik településnek megvolt a sajátos és jellegzetes népviselete, ünnepi szokása. A szapulásnak, villőzésnek, ulicskázásnak, a legénybíró és keresztapa választásának megvolt a maga forgatókönyve. A pártához a koszorút többnyire a sastyíni vásárban vették a lakodalomra készülődve eleink. Az esküvőkre télidőben került sor. Ekkor több idő volt az ismerkedésre, mulatozásra. Az élvezetes előadást a nyitragesztei Brath Margit néni menyasszonybúcsúztatóval és egyéb ünnepi énekekkel gazdagította.
Az előadás végén több kérdésre választ kapott a hallgatóság. Például arra is, hogy már a népviseletek korában is megvolt a települések közti versengés, s minden falunak megvolt a sajátos szóhasználata. A hangulatos este két ismert Kodály által gyűjtött népdal eléneklésével zárult. Ficzere Tamás, nyitrai lelkész annak a reményének adott hangot, hogy jó lenne, ha a népi hagyományaink őrzőinek lennének fiatal magyar ápolói, akik még élőbbé tennék a múltat továbbadva a jövő nemzedékeinek a népi örökségünket, mindannyiunk örökbecsű és remélhetőleg maradandó közkincsét.
A kiállított, népviseletbe öltöztetett babákat és ruhadarabokat mindenki megcsodálhatta és kezébe foghatta. A helyi református egyházközség rendezvénysorozatának következő előadását Nevizámszky Gábor régész tartja 2011. április 13-án A honfoglalás a legújabb ásatások tükrében címmel, melyre ugyancsak a lelkészlak imatermében a Sedivy László Szakkollégium szervezésében 18.30 órakor kerül sor. A szervezők minden Nyitra vidéki magyart és történelmi múltunk iránt érdeklődőt nagy szeretettel várnak.

– hábé-, Felvidék Ma, Fotók: Csambal Tamás{iarelatednews articleid=”27452″}