27941_01

Zsemlér község önkormányzata, a Csemadok és MKP helyi szervezetei beszélgetésre hívták a falu lakosait „Nem csak politika” címmel. A vendég Csáky Pál – író, politikus –, a beszélgetőtárs Újváry László – nyugalmazott iskolaigazgató. A beszélgetés bevezetőjében Újváry László röviden bemutatta az érdeklődőknek Csáky Pál elmúlt több évtizedes tevékenységét, s olyan kérdéseket tett fel beszélgetőtársának, melyre az elmúlt időszakban nem volt mód választ kapni.

Közelebbről megismerhettük, mint férjet, családapát, írót, sportembert és politikust. Az anya- és államnyelve mellett még további négy nyelven, angolul, németül, franciául és oroszul is meg tudja magát értetni, amely elismerést érdemel.
S mégis, miért lett más az egész beszélgetés egy egyszerű bemutatkozónál? Csáky Pál a rendszerváltás előtt minden vasárnap és ünnep alkalmával az 1805-ben, klasszicista stílusban épült zsemléri római katolikus templomban orgonázott. Nem meglepő, hogy a jelenlévők többségét személyesen ismerte az író.
Csáky Páltól megtudtuk, hogy már gyermekkorában mély nyomot hagyott életében nagyanyja könyvszeretete, melyre a mai napig visszaemlékezik, amikor néha napján a nagymama ebédje odakozmálódott az olvasási vágya kielégítése miatt. Szintén nagy hatással volt Csáky Pálra szülőfalujának plébánosa, akire tisztelettel emlékszik vissza, s neki köszönheti a zene szeretetét és a szentige tiszteletét. Ipolysági gimnáziumi tanulmányai alatt már tisztában volt a rendszer törvényeivel, hogy mély hitvallása miatt „politikailag nem alkalmas” hazai főiskolára, ezért a Pardubicei Vegyészeti Főiskolán szerezte meg diplomáját. Friss diplomásként került Lévára, ahol a Levitex textilgyár vezető technológusa. A nyolcvanas évek elejétől a Csemadokban fejtett ki aktív tevékenységet. Olyan emberek társaságát kereste, ahol a kultúra szeretete az első helyen állt. Elismerően emlékezett vissza Zalabai Zsigmond és Zoller Mihály barátaira. Eddig megjelent tíz könyvéből is kaptunk ízelítőt. Igazolva Csáky Pál ki nem fogyható energiáját, a mai napig írásokat tesz közzé napilapokban, hetilapokban és blogbejegyzéseket is ír. Az olvasó pedig várhatja következő kötetét, mely a Hullámvasút folytatásának is tekinthető. Bízva abban, hogy a jelenlévők rövid ideig elfelejtették Csáky Pál politikusi mivoltát, más szemszögből is megismerhették, hasznosnak találják a beszélgetést s a megjelent ifjabb generáció számára történelmi áttekintést nyújtott az elmúlt harminc év eseményeiről a lévai járásban.
Újváry László megköszönte beszélgetőtársának a megjelenést. Gubík Andrea polgármesterasszony és Hornyák Béla a Csemadok elnöke születésnapi jókívánságaikkal búcsúztak Csáky Pál író, politikustól.

{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/_esemenyek/2011/04/27941_02.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/04/27941_03.jpg” width=”128″ height=”96″ title=”Nem csak politika” }Nem csak politika{/japopup}