27957

Radikálisabb változásokat akarnak a Munka Törvénykönyvében a munkáltatók, mint amilyeneket a kormány tervez. Az irány jó, de a folyamat lassú, állította a Munkáltatói Szervezetek Szövetségének ügyvezetője, Branislav Masár a sajtó képviselőinek.

A szlovákiai munkaerő-piac helyzete megkívánja szerintük, hogy új felmondási ok kerüljön a kódexbe, mégpedig: a nyugdíjkorhatár elérése. Ez csökkentené a munkáltatók költségeit, párhuzamosan munkahelyeket szabadítana fel a fiataloknak és pályakezdőknek, tehát a munkanélküliséget csökkentené. Masár szerint a lehetőséget kérik, nem azt, hogy a nyugdíjjogosultsági kor elérése automatikusan a munkaviszony megszűnését jelentse.
Töröltetnék a kódexból, hogy egészségkárosult egyént csak a munkahivatal beleegyezésével lehet elbocsátani, de a minimálbér eltörlését is követelik. Rastislav Machunka alelnök szerint a minimálbér nem játszik szerepet a foglalkoztatásban, kizárólag a munkaügyi felügyelet alkalmazotti létszámának fenntartását indokolja, amely szerintük felesleges viták és a bürokrácia forrása. Ha minimálbér nem lenne, a szakképzettséget nem kívánó, kisegítő munkákat végző emberek alkalmazása nőhetne. A minimálbér és a járulékterhek ezt most kizárják.
A függő munkaviszony fogalmával is hadilábon állnak a munkáltatók, mert szerintük az a vállalkozói szabadságot korlátozza. Szeretnék, ha az alkalmazotti viszony és az iparengedélyes munkavégzés feltételeivel a Munka Törvénykönyve már nem foglalkozna. A jelenlegi szabályozás hét pontban foglalja össze, mikor kell a munkavégzést alkalmazotti viszonyban végezni. A függő munkaviszony jellemzője, hogy az érintett személyesen végzi a munkát a munkáltató utasításai szerint, annak nevében, bérért vagy bérszerű juttatásért, munkaidőben, és a munka költségeit a munkáltató fedezi. E mellett a munkavégző a munkáltató gépein és berendezésein, eszközeivel végzi a munkát, mely rendszeresen ismétlődik, s melyért a felelősséget a munkáltató viseli. Jelenleg függő munkaviszony akkor áll fenn, ha mind a hét feltétel teljesül. A Radičová-kormány úgy akar harcolni a kényszervállalkozók szaporodása ellen, hogy két-három feltétel fennállása esetén is előírná az alkalmazotti munkaviszonyt, s ezt a munkáltatók elfogadhatatlannak tartják.
Javasolják, hogy egy megszüntetett munkahelyet – amely gyakorta egyedüli felmondási ok – egy hónap után újra létre lehessen hozni, s négylépcsős felmondási időt vezetnének be, a munkaviszony időtartamától függően 1-4 hónap terjedelemben.
Megváltoztatnák a vállalati érdekegyeztetés rendszerét is, a cégen belül a szakszervezeteknek és érdekképviseleteknek taglétszámtól függően lenne szavuk, s a munkaidőt is szeretnék rugalmasabban az adott munkahelyek igényeihez igazítani.
Az országos érdekegyeztető tanács április 18-án tárgyal a Munka Törvénykönyvének változásairól.