28526

Felsőőrön, a Városháza nagytermében 2011. május 14-én tartotta soros ülését a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK), amely a magyar fiatalok legmagasabb szintű egyeztetési fóruma.

A MIK az 1999. november 27-én Budapesten megtartott, alakuló ülésén aláírt Alapító Nyilatkozat értelmében, az önmagát fórumként meghatározó Magyar Ifjúsági Konferencia célja, hogy az anyaországi, a Kárpát-medencei és a nyugat régióinak ifjúságát képviselők együtt gondolkodjanak, megismerjék és megvitassák terveiket, gondjaikat és együttműködve valósítsák meg közös elképzeléseiket.
{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/_esemenyek/2011/05/28526_01.jpg” width=”150″ height=”100″ title=”A MIK résztvevői a felsőőri városháza előtt” }{/japopup}A konferencián az ifjúsági küldötteken kívül megjelentek a Magyar Kormány képviselői is. Az ülésen döntés született arról, hogy Magyar Ifjúsági Konferencia, az összmagyar ifjúság képviseleti szerve vállalja egy munkacsoport felállítását annak érdekében, hogy kidolgozza a Nemzeti Ifjúsági Tanács működésének alapjait.
{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/_esemenyek/2011/05/28526_02.jpg” width=”150″ height=”113″ title=”A MIK felvidéki régiójának küldöttei” }{/japopup}A konferencia előestéjén a MIK Állandó Bizottsága (ÁB) tartotta meg soron következő ülését, melyen a felvidéki fiatalok képviselőjeként, Csémi Szilárd cserkésztiszt, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség ügyvezető elnöke vett részt. Vasárnap, a konferencia lezárásaként a küldöttek még megtekintették Szalonok várát, az alsóőri tájházat és az őriszigeti Szent László templomot is.
{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/_esemenyek/2011/05/28526_03.jpg” width=”150″ height=”113″ title=”A magyar cserkészek küldöttei határokon innen és túl” }{/japopup}Felvidékről nyolc tagszervezet vesz részt a MIK munkájában, ezek a Diákhálózat, a FIRESZ (Fiatal Reformátusok Szövetsége), a KIK (Keresztény Ifjúsági Közösségek), a Magyar Ifjúsági Közösség, a SJE HÖK (Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata), a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség (SZMCS), a Via Nova ICS és megfigyelő tagként a TANDEM, n.o. (TUDATOS, ALTERNATÍV, NEM-FORMÁLIS, DINAMIKUS, EMBERKÖZPONTÚ, MEGERŐSÍTŐ).

Szávay István, a Jobbik országgyűlési képviselője, a Nemzetpolitikai kabinet elnöke a találkozó kapcsán nyilatkozatot adott ki, amelyben nehezményezte többek között, hogy a találkozó résztvevői megdöbbenve tapasztalták azt a tényt, hogy a magyar kormányt mindössze egy főosztályvezető, valamint néhány beosztott munkatárs és referens képviselte az eseményen. Az előző kormányzatok idején minden alkalommal jelen volt a területért felelős miniszter vagy államtitkár. Ennél is nagyobb probléma volt, hogy a kormányzat megjelent képviselői számos – főleg az elcsatolt területeinken élő magyar fiatalok támogatásával kapcsolatos – kérdésben nem tartották magukat illetékesnek és nem is tudtak érdemi választ adni, többek között azért, mert a határon túli forráselosztásért felelős Bethlen Gábor Alap részéről senki sem jelent meg. A távolmaradás persze érthető, tekintve hogy a vonatkozó pályázatok kiírása terén több hónapos elmaradásai vannak a kormánynak, amelynek köszönhetően számos civil szervezet működése és nyári rendezvények sora került veszélybe.

Felvidék.ma, Kismedve


A Magyar Ifjúsági Konferencia zárónyilatkozata:

Zárónyilatkozat

2011. május 14-én, Felsőőrön, a Városháza nagytermében tartotta soros ülését a Magyar Ifjúsági Konferencia, amely a magyar fiatalok legmagasabb szintű egyeztetési fóruma.
A küldötteket a vendéglátó, Gerhard Pongracz úr, Felsőőr polgármestere és Téglásy Kristóf főosztályvezető úr köszöntötte. Philipp Nagel úr, az ausztriai Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke mutatta be az osztrák nemzeti ifjúsági tanács felépítését és működését. Ezt követően dr. Somogyi László, a Magyar Akadémikus és Diákklub elnöke mutatta be a burgenlandi magyarság múltját és jelenét.
Potápi Árpád János, a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke szólt az Országgyűlésnek a nemzeti összetartozás erősítésében végzett tevékenységéről. Mihalovics Péter, az Új Nemzedék Jövőjéért felelős miniszteri biztos úr bemutatta feladatait az Új Nemzedék Program megalkotásában. Elmondta, hogy őszre tervezik a kormány elé benyújtani a programot. Az elkészülő vitaanyagot széles szakmai és korosztályi társadalmasítást követően remélik véglegesíteni annak érdekében, hogy a korosztályhoz tartozó fiatalok szava, véleménye, céljai tükröződjenek, megjelenjenek abban.
A program kerekasztal beszélgetéssel folytatódott, ahol Kapus Krisztián, az Országgyűlés Ifjúsági Albizottságának elnöke, Mihalovics Péter miniszteri biztos, dr. Orbán Balázs András jogi referens és Benked László ösztöndíj referens, válaszolt a feltett kérdésekre.
A Magyar Ifjúsági Konferencia, az összmagyar ifjúság képviseleti szerve vállalja, hogy munkacsoportot hoz létre annak érdekében, hogy kidolgozza a Nemzeti Ifjúsági Tanács működésének alapjait, amely vitaanyagot a Konferencia tagszervezetei irányába előterjeszti a következő konferenciát megelőző 30 nappal.

A Magyar Ifjúsági Konferencia a következő gondolatokat fogalmazta meg:

Tisztelettel kérjük a Magyar Kormány képviselőit és a meghívottakat, hogy vegyenek részt a Magyar Ifjúsági Konferencián, az itt feltett kérdésekre (is) érdemben válaszoljanak.
A Magyar Ifjúsági Konferenciát aggodalommal tölti el, hogy a kárpátaljai magyarságot egyre gyakoribb és súlyosabb atrocitások érik, ami már nem csak az emlékműrongálásokat, hanem az Ukrán Nemzetbiztonsági Hivatal által a magyar állampolgársági esküt tevő emberek megfigyelését, törvénytelen kihallgatását, megfélemlítését és fenyegetését jelenti. A MIK felszólítja a magyar kormányzatot, hogy az eddigieknél határozottabban lépjen fel a kárpátaljai és felvidéki magyarok meghurcolása ellen és valós védelmét biztosítsa ezen embereknek.
A Magyar Ifjúsági Konferencia kéri a mielőbbi, átlátható pályázati rendszer kialakítását, illetve a normatív támogatás felélesztését. Meg kívánjuk sürgetni az ifjúságot célzó pályázatok kiírását.
A Magyar Ifjúsági Konferencia kéri, hogy a Magyar Kormány egyenlő figyelmet fordítson minden képviselt régióra. Ez magában foglalja, hogy az összes régióban, így Lendván, a muravidéki magyarság központjában is lehessen a magyar állampolgársági (egyszerűsített honosítási eljárás) ügyeket intézni.
A Magyar Ifjúsági Konferencia a következő ülését 2011 októberében Magyarországon, Debrecenben tartja.

Felsőőr, 2011. május 14.