28674

Május 24-én rendkívüli önkormányzati ülést tartottak Dunaszerdahelyen, amelyet a Most-Híd-frakció tagjai hívattak össze beterjesztéseik kapcsán. AZ MKP frakciója sajtóközleményt adott ki tagjainak hiányzása kapcsán. Mivel nem volt határozatképes a testület, ezért nem tudták megtartani az ülést. A polgármester a törvényből adódóan újra összehívta a képviselő-testületi ülést június 7-ére.

JUDr. Hulkó Gábor, PhD. frakcióvezető szerkesztőségünkbe az alábbi közleményt jutatta el, amelyet elsőként JUDr. Hájos Zoltán polgármester kapott kézhez: „A rendkívüli képviselő-testületi ülés programján három érdemi pont, mégpedig a felfüggesztett 4/85/2011. számú képviselő-testületi határozat újratárgyalása, továbbá a dunaszerdahelyi önkormányzat és a „Dunajskostredské parkovacie družstvo” közt megkötött szerződésből adódó kérdések rendezése, valamint képviselői interpellációk szerepelnek. Egy rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívása, véleményünk szerint, mint ahogy az a megnevezéséből is adódik, valamilyen rendkívüli esemény, indok (pl. természeti katasztrófa) alapján helyénvaló, hogy megtörténjen, vagy ha az ügy jellege olyan, hogy megtárgyalása nem tűr halasztást a rendes, soron következő ülésig (pl. jogvesztő határidő). Meggyőződésünk, hogy a fent említett programpontok egyike sem ilyen jellegű, azaz a beterjesztett program a következő, rendes ülésen (2011. június 28-án) tárgyalható. Az említettekkel összhangban az MKP-frakció egységes álláspontja az, hogy sem a 2011. május 24-re összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülésen nem vesznek részt a frakció tagjai, sem pedig más rendkívüli ülésen a beterjesztett pontokkal kapcsolatban. Jellegükből adódóan ugyanis az egyes programpontok a soron következő képviselő-testületi ülésen is megtárgyalhatók és eldönthetők.”
Mivel nem volt határozatképes a testület, ezért a polgármesternek a törvényből adódóan újra össze kell hívnia a képviselő-testületi ülést. A következő rendkívüli ülésre június 7-én kerül sor. A Most-Híd képviselői sajtótájékoztatót tartottak az elnapolt ülés után, amelyen többek között közölték, hogy a parkolótársasággal kötött szerződés kapcsán büntető feljelentést tettek a dunaszerdahelyi Járási Ügyészségen.

Felvidék.ma