tanulok01

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége július 3-8. között Komáromban első alkalommal szervezi a Harmos Károly Képzőművészeti Alkotótábort az alapiskolák 3. – 8. évfolyamának tanulói részére. A tábor célja a fiatal tehetségek felkarolása és felkészítése a vizuális nevelés eszközeinek segítségével a hazai és nemzetközi képzőművészeti versenyekre.

Az alkotótábort olyan pedagógusok vezetik, akik az elmúlt évek alatt szakmai továbbképzéseken vettek részt, elsajátították az élményszerű vizuális nevelés alapelveit, és azt sikeresen alkalmazzák a gyakorlatban. A vizuális nevelés gyermekközpontú szemlélete fontosnak tartja az érzelmi intelligencia kialakítását és fejlesztését ellentétben napjaink sivár, fogyasztói szemléletével. Előtérbe helyezi az élményközpontú, kreatív tevékenységi formákat, pozitív energiákat, alkotási kedvet szabadít fel a gyerekekben, segíti a tehetség kibontakozását.

A gyerek számára az a vonzó, amit élvezettel csinál, amihez élmény tapad, az válik maradandóvá számára. Sok látványos technika van, amellyel kifejezőeszközei gazdagíthatók, képességei fejleszthetők, ezeknek a technikáknak az elsajátítására törekszünk az alkotótábor foglalkozásain. A tábor programjában egy balatonfüredi tanulmányút is szerepel, ezért a jelentkezőknek érvényes útlevéllel kell rendelkezniük. A hét folyamán a tanulókra pedagógusok felügyelnek és szervezik a táborozók szabadidejét.

A tábor részvételi díja bentlakóknak 50.-EUR, hazajáróknak 25.-EUR. A táborozók ellátásának további költségeit az SZMPSZ pályázati forrásból fedezi. Jelentkezni az SZMPSZ honlapjáról letölthető jelentkezési lapon lehet 2011. június 10-ig. A szervezők olyan alapiskolai tanulók jelentkezését várják, akik a 2010/2011-es tanévben országos vagy nemzetközi képzőművészeti pályázaton, versenyen eredményesen szerepeltek.

Bővebb információt Jókai Tibor irodavezető ad a 035 7714 755 vagy a 035 7713 572 telefonszámokon. Jelentkezési lapot a következő címekre várják. Levélben: SZMPSZ P.O.BOX 49., 945 01 Komárno, e-mail: szmpsz@szmpsz.sk. Magas létszám esetén a gyerekek besorolását a különböző versenyeken való részvétel és a jelentkezési sorrend alapján fogják meghatározni.