29006

Az Európai Unió segítségével megvalósuló projekt zárókonferenciájára június 28-án kerül sor Buzitán.

A Kassától 26 kilométerre, a magyar határ mentén fekvő község kultúrházában délelőtt fél tízkor kezdődik a szakmai program, amely során előadást tartanak a megvalósításban együttműködő partnerek képviselői.

A projekt egyébként úgy jött létre, hogy Balogh Ernőné energetikai szakértő férjével és közgazdaságban és idegenforgalomban jártas családtagjaival elhatározta, hogy e kötődését még szorosabbá teszi, mivel a család minden tagja elkötelezett a falu jövőjének szépítése, jobbá tétele érdekében, valamint a környezet tisztasága és a megújuló energiák elterjesztésének ügyében is. Nagyobb terveik megvalósításához szükséges volt pályázati segítség igénybevétele és ennek első lépéseként megalakították az InterEnergia Nonprofit Kft.-t, tari székhellyel.

A család meglévő szlovákiai kapcsolatokkal is rendelkezik és részben velük együttműködve az InterEnergia Np. Kft. 2009. szeptemberében két uniós pályázatot dolgozott ki és adott be a HUSK 0901 jelzőszámmal rendelkező Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési program keretében. Mindkét pályázatot 2010. májusában nyertesnek nyilvánították, de a pályázati eljárások hosszadalmas volta miatt a jelen közlemény tárgyát képező HUSK 0901/2.1.2. /0048 sz. pályázat szerződéskötésére csak 2010. novemberében került sor. Ennek témája: „Biogáz Üzem Tervdokumentációjának Elkészítése” volt. A projekt vezető partnere a szlovákiai SEPARE szervezet, míg a magyar partner az Interenergia Nonprofit Kft. A pályázat nyitóértekezletére 2011. január 28-án került sor.

Az értekezlet részletes megszervezésével a SEPARE szlovák vezető partner a magyar Verno Energia Kft.-t kérte fel általános megbízási szerződés keretében, tari helyszínnel. Az értekezletre kiküldött magyar és szlovák nyelvű – részletes programot is tartalmazó – meghívók alapján 90 fő regisztrált előzetesen, a ténylegesen résztvevők száma kb. 75 fő volt. Szlovákiából és a vezető partner telephelyével határos encsi kistérségből külön autóbusszal érkeztek a résztvevők. A találkozó levezető elnöke Balogh Ernő volt. A megnyitó résztvevőit vendéglátóként Román István polgármester köszöntötte, s ugyancsak ő adott átfogó ismertetőt a megújuló energiákról.

A június végén megrendezésre kerülő konferencián Michal Bartos projektmenedzser és Tófalvy Zsolt pénzügyi menedzser ismertetik az eddigi eredményeket, majd annak környezetre gyakorolt hatását Répás Sándor, a Projektservis, s.r.o. szakértője elemzi. Ezt követően Holczhei Márta és Balogh Attila váltja egymást az előadók sorában, s. a fórumot megelőzően Dr. Bíró Gyöngyvér a biogáz jövőjéről, Horváth Károly pedig az újrahasznosítható energetikai kérdésekről ad elő. Végezetül az EU keretprogramját Katarína Mihaľová mutatja be.