ory-peter09

A belügyminisztérium tárcaközi egyeztetésre bocsátotta az önkormányzati törvény módosításának tervezetét. A Magyar Koalíció Pártja az önkormányzti rendszerre, illetve az önkormányzás elvére úgy tekint, mint a demokratikus társadalmi-politikai rendszer kiemelten fontos alappillérére.

Ezért elvárjuk, hogy minden módosítást széleskörű egyeztetés előzze meg, s minden konkrét változás tiszta és félreérthetetlen legyen. A belügyminisztérium dokumentumáról, sajnos, ez nem mondható el. 
A módosítás lényegében a települések szétválásának lehetőségére irányul, de ellentmondásos megoldásokat tartalmaz, hiszen érvényben hagyja az új település létrejövetelének azon szabályozását, amely szerint legalább 3000 lakossal kell rendelkeznie az újonnan alakuló községnek. A tervezet értelmében viszont a törvény fenti megfogalmazását nem kell figylembe venni, ha a település szervei – polgármester, önkormányzati képviselőtestület – nem tartja be a költségvetési törvényt, vagy a „lakosság szükségleteit előnytelenül befolyásolja”. Már maga a megfogalmazás is kételyeket ébreszt, hiszen ki ítéli meg, mikor „előnytelen a szükségletek kielégítése” és ki az, aki mindezt megítélheti. Azaz ebbe a megfogalmazásba gyakorlatilag minden beleférhet, elég, ha egy településen van egy „örökösen elégedetlen réteg”, kikezdhető az önkormányzat minden döntése. Amennyiben pedig a költségvetési törvény be nem tartásából indulunk ki, a belügyminisztérium gyakorlatilag azt sugallja, hogy amennyiben egy adott község szétválását szeretnék elérni a kis- és középtelepüléseken élők, azt  a község „elcsődöltetésével” próbálják megoldani.
A törvénytervezet a települések összevonása vagy szétválása kapcsán a belügyminisztérium részére új hatáskört vezetne be. A jelen jogszabály szerint ugyanis a kormány a község beleegyezésével és az érintett kerületi hivatal állásfoglalása alapján döntött ilyen kérdésekben, önálló rendelettel. A módosító tervezet értelmében a kormány döntésénél már nem az érintett kerületi hivatal álláspontja lenne a mérvadó, hanem a belügyminisztériumé. Ez a megoldás a belügyminisztérium részéről egy újabb központosítási kísérlet, amely ellentmond a regionalizmus elvének, és szűkíti az önkormányzás azon elvét, hogy a helyi polgár dönthessen a helyi ügyekről.
Az MKP álláspontja az, hogy az önkormányzati törvény módosításának tervezetét át kell dolgozni, társadalmi vitát kell nyitni róla, hogy ellenmondások nélküli formában kerüljön a parlament elé. Szűnjön meg az az elmúlt közel egy évre jellemző szokás, hogy az önkormányzati vélemények mellőzésével vagy azokkal szemben születtek meg az önkormányzatokat érintő — ellehetetlenülésüket eredményező — döntések.

Őry Péter, az MKP önkormányzati alelnöke

{iarelatednews articleid=”28795″}