28865

A részletes előkészítő munkát követően megalakult az Arrabona Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Győr, Mosonmagyaróvár, Dunaszerdahely és Somorja részvételével.

Az alapítók 2011. június 8-án tanácskoztak a győri Városházán, ahol megválasztották az elnökséget, és döntöttek a szervezet idei költségvetéséről. Borkai Zsolt, győri polgármester elmondta, a felek abban állapodtak meg, hogy az elnöki tisztséget a mindenkori győri polgármester tölti be, míg a többi alapító polgármesterei, Nagy István mosonmagyaróvári, Bárdos Gábor somorjai és Néveri Sándor nagymegyeri polgármester az alelnöki funkciókat látják el. A szervezet igazgatójának Sárkány Pétert, a Győri Többcélú Kistérségi társulás munkaszervezet vezetőjét választották.

Az EGTC-k létrehozását az EU Régiók Bizottsága kifejezetten szorgalmazza, hiszen a határon átnyúló partnerségek révén a köz érdekeit szolgáló projektek valósulhatnak meg. Az Arrabona EGTC tehát önálló jogi személyiség, saját szervezeti struktúrával, költségvetéssel. 2010. márciusában több mint ötven település vett részt azon a fórumon, amely elindította az EGTC megalapítását. A négy alapító tag létrehozta a csoportosulást, és várják a környező települések csatlakozását. A szervezet elsősorban a lakosságarányos tagdíjból, támogatásokból, pályázati forrásokból gazdálkodik.

Az EGTC megfelelő forma a határ menti települések érdekeinek közös képviseletére, és hozzájárulhat egy közös régió-marketing kialakításához. Az Arrabona EGTC alapvető célja, hogy a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése céljából előmozdítsa a határokon átnyúló együttműködést, továbbá közreműködjön a Duna-völgy, mint ökológiai rendszer egyensúlyának megőrzésében és fenntartásában. A közös munka során kiemelt figyelmet kaphat a helyi vállalkozások kapcsolatainak szélesítése, közös turisztikai stratégia kialakítása, közös környezetvédelmi beruházások, oktatási intézmények közötti kapcsolatok erősítése.