szigeti_laszlo_09

Szigeti László, az MKP oktatásügyi és kulturális alelnöke úgy véli, a kisebbségi kultúra támogatására szánt pénzek elosztása számos problémát felvet. Egyrészt, a döntés megkésve született, másrészt deformációk és kilengésekfigyelhetők meg a támogatások terén.

“A kelleténél sokkal tovább tartott, de mégis megtörtént a kisebbségi kultúrák idei támogatására szánt pénzek elosztása és nyilvánosságra hozatala. A Magyar Koalíció Pártja a támogatások odaítélésével kapcsolatban az egyik legnagyobb problémát abban látja, hogy késve hozta meg döntését a hivatal, s elkésve érkeznek majd a támogatások az egyes rendezvényekre. Július eleje van, s javában tart a fesztiválok, falunapok ideje, s ahhoz képest, hogy voltak olyan évek, amikor a támogatásokat már március-április táján elosztották, ez komoly gondot és visszalépést jelent.
De nemcsak a tétovázás és késlekedés az, ami nyugtalansággal tölti el az MKP-t, hanem azok a deformációk és kilengések is, amelyek az odaítélt támogatások kapcsán felmerülnek. Ismerve az eredményt, az MKP hiányolja a kellő objektivitást, átláthatóságot és pártatlanságot a döntések meghozatalánál. Tény, hogy mindig lesznek elégedetlenek, de jó, ha a pénzt osztó személyek és testületek arra törekednek, hogy ezek számát minimalizálják.
Igazságtalannak tűnik a CSEMADOK-pályázatok elbírálásának eredménye. Úgy látszik, léteznek támogatásra érdemes és büntetett régiók és települések. Szembetűnő, hogy amíg a CSEMADOK alapszervezetei általában 500-1000 eurós támogatásban részesültek, addig akad néhány „kiemelt” szervezet és település, mint például Ajnácskő (5000 eurós támogatással), a rimaszombati alapszervezet 5 benyújtott pályázatból 5 sikeres pályázattal (7000 eurós támogatással), Nagykeszi 3 benyújtott pályázatból 3 sikeres pályázattal. Vajon mivel érdemelték ki ezt a bőkezű támogatást? Megvan az ellenpólus is, hiszen számtalan pályázó többszöri kísérletre sem kapott egy centet sem. Felháborító, hogy a támogatottak sorában található egy 2500 eurós tétel egy sima táncmulatság finanszírozására.
Bizonyos anomáliák találhatók a periodikus sajtó támogatásánál is. A győztes Kalligram a kért támogatás mintegy 85 százalékát meg is kapta – mintegy 30 ezer eurót. Hogy az Új Szó majdnem 60 ezer, a Szabad Újság pedig 15 ezer eurót kapott, talán várható is volt. Sajnálatos, hogy amíg a Csallóköz 25-ezres, addig a Dunatáj 1500-as, a Delta viszont 5000-es támogatásban részesül. Elgondolkodtató a Katedra 20 ezer eurós és a Pedagógus Fórum 3 ezer eurós támogatása is. Hasonló a helyzet a katolikus egyház pályázatainak elbírálásával is.
A lap-és könyvkiadás támogatására szánt pénzcsomag odaítélése alapján több mint tanulságos, hogy aki pályázatírásból leckét akar venni, az forduljon a Kalligram kiadóhoz, hisz 38 benyújtott pályázatából 36 sikeres lett. Persze mondhatnánk azt is, hogy a kormány kisebbségekért felelős elnökhelyettese nem tagadta meg régi barátját és tanácsadóját. S ezek után, ha valaki az összeférhetetlenségre gondol, nincs messze az igazságtól.
A Magyar Koalíció Pártja igazságtalannak és pártoskodónak tartja a kisebbségi kultúrák támogatására szánt források elosztását. De bízik benne, hogy a támogatások a meghatározott célt szolgálják: nemzeti kisebbségeink kulturális rendezvényeit színesebbé, gazdagabbá és színvonalasabbá teszik. Ugyanakkor felhívja a felelős személyek és testületek figyelmét az ez évi odaítélések kapcsán felmerült deformációk, anomáliák és pártoskodások jövőbeni kiküszöbölésére” – mondta Szigeti László.

{iarelatednews articleid=”29309″}