reformatus02-200

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara pótfelvételit hirdet a 2011/2012-es tanévben induló a következő tanulmányi programjaira: Missziológia, diakónia és szociális munka” tanulmányi program – Bc. nappali alapképzés, és a “Református teológia” tanulmányi program – Mgr. nappali mesterképzés. Jelentkezési határidő: 2011. augusztus 15.

Jelentkezéseket a következő címre várjuk:
Selye János Egyetem
Református Teológiai Kar
Bratislavská cesta 3322, Komárno, 945 01,
tel.: 00421(0)35/3260657, 00421(0)35/3260657, e-mail: levaia@ujs.sk , www.ujs.sk
A pótfelvételi vizsgák időpontja:
2011. augusztus 25. – nappali  tagozatra ( Bc. képzésre, “tanulmányi program: missziológia, diakónia, szociális munka”)
2011. augusztus 25. – nappali tagozatra (Mgr. képzés, “tanulmányi program: református teológia”)

A felvételi vizsga térítési díja:
25 Euro  – nappali  forma (elektronikus jelentkezés)
50 Euro – nappali  forma (papír alapú jelentkezési mód)
A felvételi eljárás  díját a következő számlára kell befizetni:

Bank: Štátna pokadnica Bratislava
Számlaszám: 7000122827/8180
Variábilis jel: a jelentkező születési száma
Konstans jel: 0558

A felvétel feltételei:

A 131/2002 főiskolákról szóló törvény és ennek módosításai, valamint a kar belső előírásai értelmében a felvétel feltételei a következők:
–  érettségivel sikeresen befejezett középiskolai tanulmányok,
–  kitöltött és határidőn belül leadott jelentkezési lap főiskolai tanulmányokra,
–  a felvételi vizsga sikeres teljesítése.
A kar kéri az egészségi alkalmasságról szóló orvosi igazolást a felsőoktatásban való képzéshez és az adott tanulmányi programban való későbbi elhelyezkedéshez.

A külföldi hallgatók felvételének feltétele megegyezik a Szlovák Köztársaság állampolgárainak felvételi feltételeivel. A külföldi középfokú végzettséget honosíttatni kell a Szlovák Köztársaságban, s ezeket az iratokat határidőn belül leadni a tanulmányi osztályon.

A képzésre való felvételnél figyelembe vétetik a középiskolai tanulmányi előmenetel, az érettségi eredménye, és a szak olimpiászain és tanulmányi versenyein elért eredmények.
Felvételi vizsga a bakalár (Bc., “tanulmányi program: missziológia, diakónia, szociális munka”) képzésre:

A felvételi vizsga tartalma:
–  szóbeli beszélgetés alkalmasság-felmérése céljából
A végleges kiértékelésbe beszámítódnak az érettségi és az adott év bizonyítványának előmeneteli érdemjegyei.

A felvételi vizsga kiértékelése:
A szóbeli vizsga teljesítménye vizsgáztató testület által pontozódik és értékelődik ki. Az eredmények vezetve vannak a felvételi vizsga protokoll lapjain. A felvételről/nem felvételről szóló döntés hozzáférhető az egyetem internetes oldalán.

Felvételi vizsga a magiszteri (Mgr., “tanulmányi program: református teológia”) képzésre:

A felvételi vizsga tartalma:
–  írásbeli teszt az általános középiskolai tudásból, a Szentírás ismeretéből, egyháztörténetből és idegen nyelvből,
–  szóbeli beszélgetés alkalmasság-felmérése céljából, idegen nyelv és egyházi ének tárgyismerete.
A végleges kiértékelésbe beszámítódnak az érettségi és az adott év bizonyítványának előmeneteli érdemjegyei.

A felvételi vizsga kiértékelése:
Az írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga teljesítménye is a vizsgáztató testület által pontozódik és értékelődik ki. Az eredmények vezetve vannak a felvételi vizsga protokoll lapjain. A felvételről/nem felvételről szóló döntés hozzáférhető az egyetem internetes oldalán.

Bővebb információ kérhető a kar  Dékáni Hivatalában Lévai Attilától (levaia@ujs.sk)