radicova-iveta14

Iveta Radičová kormánya a takarékoskodás jegyében különböző megszorító intézkedéseket vezet be, amelyek következtében csökken az emberek életszínvonala. A közhivatalnokok mégis több mint egy millió eurós jutalomhoz jutottak az év első felében.

A miniszterek több mint fele rendkívüli jutalmakat osztogatott alkalmazottainak, némelyek közülük már második alkalommal ebben a választási időszakban. Jutalmakat kaptak a parlament és a kormányhivatal hivatalnokai is, de hogy ki mennyit és miért, azt többnyire titkolják a miniszterek. A külügyi és a gazdasági tárca pedig még azt is elutasította, hogy nyilvánosságra hozza a teljes összeget, amelyet alkalmazottaik közt jutalék gyanánt szétosztottak.
A jutalmak körüli titokzatoskodást – bár a kormányzó pártok annak idején valamennyi dokumentum nyilvánosságra hozatalát ígérték – Ľubomír Plai, az Köztisztviselői Hivatal volt vezetője meglepőnek tartja. „Az emberekben ez bizalmatlanságot kelt” – mondja. Jelenleg ugyanis semmilyen módon sincs szabályozva, milyen mértékben jutalmazhatók az állami hivatalnokok a feladataik átlagon felüli teljesítéséért. Plai szerint teljesen új közszolgálati törvényre lenne szükség, amely pontosan meghatározná a hivatalnokok mozgó bérét.  
A minisztériumok azt sem hajlandók megmagyarázni, miért titkolják ezeket az információkat. „A munka- és szociális ügyi minisztérium kiválasztott alkalmazottainak 40 ezer euró jutalmat fizetett ki rendkívüli feladatok ellátása címén” – tájékoztatott a tárca szóvivője.  De hogy hány alkalmazottnak, milyen feladatokért és mekkora összegben fizettek jutalmat, a minisztérium már nem volt hajlandó nyilvánosságra hozni. Hasonlóképpen reagált az igazságügyi és az egészségügyi tárca is: azaz az adatokat nem konkretizálták.
Ennél részletesebb információkat tárt a nyilvánosság elé a belügyminisztérium, bár az ő adatai sem voltak teljesek. „A januártól májusig terjedő időszakban 159 633 euró jutalom került az alkalmazottaknak kifizetésre. Ennek felét az életjubileumok, illetőleg a nyugdíjba vonulás alkalmából kifizetett jutalmak tették ki” – tájékoztatott a belügy szóvivője. Az önkormányzati választásokban vállalt feladatukért is kaptak a hivatalnokok rendkívüli jutalmat. A tárca a rendőröket is jutalmazta – az első öt hónapért összesen több mint 224 ezer eurós összegben. A teljes összeg egy része a szolgálatvégzés befejezése, illetve életjubileum alkalmából került kifizetésre, de rendkívüli jutalmakat is kaptak a rendőrök. Hogy hányan és miért azt nem közölte a tárca a nyilvánossággal. A rendőrök főnökei között 3300 eurós jutalmat osztottak szét, hogy pontosan kinek, nem tudni. Jaroslav Spišiak rendőrfőnök saját bevallása szerint az utóbbi hat hónapban nem kapott jutalmat. 
A legtöbb jutalmat a pénzügyminisztérium osztotta szét alkalmazottai között. 646 hivatalnok összesen 800 ezer eurót kapott. Ezzel kapcsolatosan Ivan Mikloš úgy nyilatkozott, hogy a jutalmakat a rendelkezésükre álló pénzcsomagból osztották, amely a korábbiakkal összehasonlítva alacsonyabb. A tavalyi évhez viszonyítva a tárca bérköltsége egy tizeddel csökkent, illetve a bérek növelése nélkül meghosszabbodott a munkaidő – állítja a miniszter.
Pavol Kárász gazdasági elemző véleménye szerint a rendkívüli jutalmak osztogatása nem helyénvaló ebben a lakossági megszorításokkal terhelt időszakban. Mint elmondta, a minisztériumi alkalmazottak bérének ilyen módon történő megnövelésével jelentős különbségek keletkeznek az átlagkeresetekkel összehasonlítva. „A tanítók vagy az orvosok sem dolgoznak kevesebbet, mint a többiek” – magyarázta. Úgy véli, hogy az államigazgatáson belüli takarékoskodás nem elég hatékony.
Az INESS gazdasági elemzője, Radovan Ďuran szerint viszont a jutalmak gyanánt kifizetett összeg csak töredéke az állami alkalmazottak egész éves bérköltségének. A döntő jelentőségű szerinte az lesz, hogy a kormány megtartja-e a beígért bérköltségcsökkentést.
A gazdasági minisztérium azt állítja, hogy hivatalnokai jutalmát az európai uniós alapokból fizette. „Az első félév során elsősorban azon alkalmazottaink kaptak jutalmat, akik az európai uniós alapok felhasználása területén dolgoztak, amelyek tulajdonképpen az ő teljesítményüktől függnek és visszaigényelhetők” – nyilatkozta a tárca kommunikációs osztálya. A kifizetett összeget azonban ők sem pontosították. A környezetvédelmi tárca még csak ezután jutalmazza majd hivatalnokait, hasonlóképpen, mint a közlekedési minisztérium. Csupán 4 minisztérium – a kulturális, mezőgazdasági, védelmi és oktatási – nyilatkozta azt, hogy hivatalnokai nem kaptak semmilyen jutalmat.
A parlament 111 alkalmazottja kapott jutalmat rendkívüli feladatok ellátásáért – pl. az árvízkárok eltávolítása során végzett munkájukért a parlament csesztei üdülőjében vagy a V-4-ek parlamenti elnöki találkozójának megszervezése során kifejtett tevékenységükért – összesen 36 ezer euróval.
A múlt választási időszak során is fizettek magas jutalmakat a minisztériumi hivatalnokoknak. 2009-ben például a munkaügyi tárca alkalmazottainak Viera Tomanová exminiszter asszony összesen 625 ezer euró jutalmat osztott szét, az igazságügy-minisztérium pedig 280 ezret. De jól járt a belügyi tárca valamennyi hivatalnoka, illetve a rendőrök is közvetlenül a parlamenti választások előtt, amikor is Robert Kaliňák exminiszter összesen 300 ezer euró jutalommal gyarapította a pénztárcájukat.
Ebben a választási időszakban már nem először osztogatnak jutalmat az egyes minisztériumok. A pénzügyminisztérium például karácsony előtt 700 ezer eurós jutalmat, a munkaügyi minisztérium 160 ezer eurót, az igazságügyi tárca pedig 66 200 eurót osztott szét hivatalnokai között. Akkor a rendőrök főnökei is kaptak jutalmat. Jaroslav Spišiakot például a funkcióba lépésétől számított öt hónapos munkájáért 11 ezer euróval jutalmazta Daniel Lipšic belügyminiszter. Valamivel kevesebbet tehettek zsebre Spišiak helyettesei. Ján Vaľo 1. rendőrfőnök-helyettes például 6 ezer euróval, Ľubomír Ábel 2. rendőrfőnök-helyettes pedig 7 ezer euróval lett gazdagabb. De jutalmazták a kerületi igazgatókat és helyetteseiket is. Hogy összesen hány eurót osztottak szét jutalom gyanánt, a rendőrség akkor sem óhajtotta nyilvánosságra hozni.

Felvidék.ma, Pravda nyomán: D.É.