szigeti_laszlo_09

 Jó és szükséges gondolat az iskolai sport, a testnevelési órák és egyáltalán a testmozgás megerősítése közoktatásunkban. Csak támogatni lehet az ilyen és ehhez hasonló kezdeményezéseket, hisz az egészséges életmód, a betegségek megelőzésének, a szabadidő hasznos eltöltésének egyik legfontosabb eszköze a mozgás. Tény és való, hogy a testnevelés és a testnevelési órák az utóbbi években nagyon sokat veszítettek egykori tekintélyükből.

Gyakran találkozunk olyan iskolákkal, ahol a testnevelést szakképesítetlen pedagógus oktatja, pedig a torna a nevelési tantárgyak talán egyik legfontosabbika. Kitartásra, szívósságra, erős akaratra, fegyelemre és rendszerességre neveli fiataljainkat.
A Magyar Koalíció Pártja támogatja az oktatási miniszter, Eugen Jurzyca bejelentését, miszerint vonzóbbá és intenzívebbé kell tenni iskoláinkban a testnevelést. Ugyanakkor kevésnek tartja mindazt, amit az állam ennek érdekében tenni akar. A miniszter úr nyilván tudja, hogy ott, ahol erre akarat volt, eddig is lehetett heti három óra testnevelés és bizonyára azt is, hogy a tanulmányi utalványok jelentős részét a sportköri tevékenység keretén belül használák fel. Az MKP véleménye szerint az államnak az iskolai sport, a tetnevelés és egyáltalán a sportolási lehetőségek feltételeinek megteremtésénél kellene sokkal aktívabbnak lennie és többet kellene magára vállalnia. Azáltal, hogy az állam az iskolafentartói jogköröket átadta az önkormányzatoknak, még nem jelenti azt, hogy az oktatás —akár a testnevelési oktatás — feltételének biztosítása alól kivonja magát. Jó ha tudatosítjuk, hogy Szlovákia nem csak fővárosából, kerületi és járási székhelyeiből áll, hanem igenis az ország lakosságának jelentős része vidéken, falvakban él. Ha az oktatásügyi minisztérium megvizsgálná, hogy milyenek a vidéki iskolák, főleg az alacsony létszámú alsótagozatos alapiskolák sportolási lehetőségiei, akkor nyilván nemcsak hongzatos elvi szintű nyilatkozatokkal támogatná az iskolai sport és testnevelés vonzóbbá tételét, hanem az államkasszából tornatermek építésére, felújítására és sporteszközök vásárlására is keresne forrásokat. Nagyon jól tudjuk, hogy sok iskolában még ma is a folyosón, az osztálytermekben és megfelelő idő esetén az udvaron tartják a tornaórát. Bizonyosan ilyen esetekben a kormány által is gyakran hangoztatott esélyegyenlőség elve jelentősen sérül. Biztosan tudom, hogy van a minisztérium valamelyik íróasztal fiókjában egy kb. 10 évvel ezelőtt készült elemzés iskoláink létező, lerongyolódott és hiányzó tornatermeinek áttekintéséről. Talán időszerű lenne ezt újra leporolni, s folytatni a 10 évvel ezelőtti „Adjuk vissza a sportot iskoláinknak” (Vráťme šport do skôl) elnevezésű projektet. Bizonyára ezzel is hozzájárulna az állam az iskolai sport népszerűsítéséhez és vonzóbbá tételéhez.

Szigeti László, az MKP oktatási és kulturális alelnöke