29803

 A szociális minisztérium augusztus 1-én nyilvánosságra hozta a szociális szükséghelyzetben lévők 2012. január 1-től tervezett támogatását szabályozó törvénytervezetét, melynek értelmében változik a támogatás összege. Az alapdíj, ami a létminimum 20 százaléka, mindössze naponta egy meleg étel biztosítására lesz elegendő.

A szolidáris juttatás a minimálbér 40 százaléka, melyre a nyugdíjasok, a terhes nők, az egészségkárosult gyermekről gondoskodó szülő, az egészségkárosult felnőtt gondozója, valamint a reszocializációs programokban résztvevő egyének lennének jogosultak, akik a fent felsorolt okoknál fogva nem képesek saját jövedelmet biztosítani.

Az ösztönző támogatás a minimálbér 20-45 százaléka, amely munkavállaláshoz, aktivációs munkákban való részvételhez, a szülő iskolaköteles gyermekével közösségi programokban való részvételéhez, valamint továbbtanuláshoz, illetve továbbképzéshez van kötve.

Nicholsonová államtitkár asszony szerint az eddig hatályos jogszabály nem ösztönözte a rászorultakat, hogy anyagi helyzetükön javítsanak, munkát vállaljanak. Ezért volt szükséges a szociális juttatás összegét három részre osztani: alapra, szolidáris és ösztönző támogatási díjra.

Az államtitkár asszony fent említett indoklása azonban az MKP részére több oknál fogva is elfogadhatatlan.

Elsősorban sértő azokra az emberekre nézve, akik eddig is szívesebben dolgoztak volna, mint hogy az államtól kapott szociális segélyből tengődjenek. Ehhez azonban munkalehetőségekre lett volna szükség, amelyből Szlovákia déli és keleti régióiban egyre kevesebb van, a munkanélküliség 25 és 34 százalék közötti. Szlovákiai viszonylatban júniusban a munkanélküliségi mutató pedig elérte 12,98 százalékos átlagot. Az SAS nevéhez fűződő liberális új munkatörvénykönyv sem fog ezen a tényen lényegesen változtatni, nem várható új munkahelyek tömeges kialakítása, főleg a leszakadó régiókban nem.

Másodsorban a munkahivatalok által finanszírozott aktív foglalkoztatáspolitikára fordított összeg, amely a továbbképzéseket, különböző programokban való részvételt, valamint az aktivációs munkákat hivatott fedezni, évről-évre kevesebb, itt sem az ösztönzés vagy az akarat hiányzik, hanem a lehetőség.

A törvény elfogadása esetén a kormánykoalíció a szociális szükséghelyzetben lévő embereket teljesen ellehetetleníti, felgyorsítja teljes elszegényedésüket, melynek automatikus velejárója lesz a megnövekedett bűnözés is. A kormánykoalíció nem a szegénység ellen hirdetett harcot, hanem a szegények ellen, a lakosság legszegényebb, legrászorultabb rétege ellen fordult, rajtuk akar spórolni. Különösen sajnálatos, hogy ennek a koalíciónak a tagja az a szlovák-magyar párt is, amely eddig szó nélkül hagyta, hogy a szociális miniszter sikeresen valósíthassa meg saját, liberális elképzeléseit a szociálpolitika terén. De MOST már igazán fel kellene, hogy emeljék szavukat, ha másért nem, hát saját választóik érdekében, ugyanis köztudott, hogy Szlovákia legszegényebb régióiban nagy számban élnek magyarok.

Németh Gabriella, az MKP szociális, családpolitikai és egészségügyi alelnöke