29715

A Szlovák Nemzeti Párt, élén Ján Slota elnökkel és Rafael Rafaj fő ideológussal mai sajtótájékoztatójukon tovább mélyítették azt az árkot, amely a két nép, a szlovákok és a magyarok között már mai is átléphetetlenek tűnik.

Ján Slota beszédét az euró pénznem válsága körül kialakult problémák véleményezésével kezdte, hogy ezzel is kinyilvánítsa, a SZNP nem csak a magyarokkal foglalkozik. Slota becsületére legyen mondva, bevallotta, hogy a pártja és ő is megszavazta az övezetbe való belépést. Ennek ellenére visszasírta a jó „kemény” koronát. Most nem lenne gondunk a kilépéssel, ha mi is letétbe helyeztük volna a volt filléreinket, mint a németek a márkát. Sok nemzeti érzelmű, euróval a zsebében feszítő honfitársunknak okozhatott ma zavart az agyában azzal a kijelentésével, hogy: „valószínűleg a németek visszatérnek a márka használatához”.

A következő témában már velünk, pontosabban Berényi Józseffel és az MKP elnökének rendőrségi feljelentésével foglalkozott, amelyben Berényi arra kérte a rendőrséget, vizsgálja meg, hogy Slota rendelkezik-e horvát állampolgársággal. A nemzetiek vezére a kamerák előtt becsületbeli nyilatkozatot tett: „Én, Ján Slota csak szlovák állampolgár vagyok, és soha nem kértem más ország állampolgárságát”. Ugyanerre a kijelentésre szólította fel az MKP elnökét is, tegyen becsületbeli nyilatkozatot arról, jelenleg milyen állampolgár is ő. Slota ugyanis meg van győződve arról, hogy Berényi már kettős állampolgár. Az egész feljelentési ügyet hallatlan arroganciának nevezte, amelyet a „kisebbség az államalkotó szlovák nemzet ellen elkövet”. Felháborodottan szólt arról, hogy mi mindet megengedünk mi itt magunknak: „Hiába, Szlovákiában minden megeshet”, zárta le a témát.

Harmadikra tartogatta a bíróság számára elmarasztaló ítéletét, miszerint Duray Miklóstól pártját nem illeti meg egy cent kártérítés sem. Az ítéletet, minden elképzelését felülmúló igazságtalanságként deklarálta, amit már véleményezni is képtelen. A Legfelső Bíróság döntésének a következménye szerinte várhatóan a szemtelenségünk elharapódzása lesz. Nem fogunk tőle a bőrünkbe férni és újra megpróbáljuk a szlovák nemzetet államalkotói mivoltából kiforgatni.

Slotától Rafael Rafaj, a párt fő ideológusa, „a szlovák nép egyenlőbb az egyenlőnél” elmélet kidolgozója vette át a szót. Érintőleges szólt ő is a jelenlegi belpolitikai helyzetről. A mentőcsomag tőkeemelési kérelmével kapcsolatban elutasító álláspontot képviselt. Valójában ő is csak a magyarok szidalma terén volt igazán otthon, amire ezúttal a „Hol marad a magyar felirat?” címen indított felvidéki polgári kezdeményezés adott neki okot. Kijelentette, pártja védelmébe veszi azoknak a „megrongált” üzleteknek a tulajdonosait, akik ellenszegülnek a „szemtelen nyomásgyakorlásnak”. Elítélte a Somorjai Polgármesteri Hivatalt, amely közérdekű rendelet formájában utasította a helyi vállalkozókat, üzlettulajdonosokat, közintézményeket a kétnyelvűség betartására. Ügyészségi vizsgálatot helyezett kilátásba a rendelet felülvizsgálatára és hatályon kívül helyezésére. Kifogásolta, hogy a „rongálók” a 15 százalékos kisebbségi kvótát vették alapul, amikor ez a kvórum a törvény értelmében csak 10 év múlva lép életbe. Ebből is látszik, hogy az egész „akció” törvényellenes. Bejelentette, pártja a civilszervezetek bejegyzésének és ténykedésének felülvizsgálatát fogja kérni, és központi nyilvántartást fognak követelni. Ezzel kapcsolatban a parlamentben törvénymódosítást is kezdeményeznek majd. Rafaj is felháborodottan szólt a „terjeszkedésünkről és követelődzésünkről, amikor Szlovákiában az államnyelv a szlovák. Ideje volna ezt tudomásul vennünk”.

Csak megjegyzem, nagyon kellemetlen érzés volt szó nélkül végighallgatni a két SZNP-képviselő gátlástalan vádaskodásait. Szerintem ideje volna már a médiahatóságokat arra figyelmeztetni, hogy a szlovák nacionalizmus túl nagy teret kap a helyi médiában, és ebben különösen jeleskedik a szlovák hírtévé (TA3). Egy ilyen tartalmú sajtótájékoztatóval, amivel a Szlovák Nemzeti Párt ma előrukkolt, csak mélyíti azt az árkot, amely ma a két együtt élő nép között húzódik.

Pogány Tibor, Somorja város alpolgármestere megkeresésünkre elmondta: A Szlovák Nemzeti Párt bejelentését, hogy jogi lépéseket tesznek Somorja önkormányzata ellen, elég nehéz értelmezni, hiszen az önkormányzat határozata, hogy felhívja a város területén működő intézményeket, szervezeteket, polgárokat a kétnyelvűség betartására, nem ütközik semmilyen hatályos törvénybe, sőt, teljes összhangban van azokkal. A város vezetése nem tett mást, mint a statútumának, általános érvényű rendeleteinek betartására kéri a város polgárait. A kétnyelvűség Somorja városában mindig természetes jelenség volt, és a törekvés, hogy ez ne szűnjön meg, nem irányul senki ellen.

Felvidek.ma, Dunajszky Géza