29633

Berényi József MKP elnök beadvánnyal fordult a belügyminisztériumához. Ján Slota SNS-pártelnök állampolgárságának kivizsgálását kéri, a kiterjedt horvát kapcsolatai miatt nem kapott-e horvát állampolgárságot.

Korábban Slota fordult a belügyminisztériumhoz, hgy vizsgálják meg, Berényi József nem kapott-e magyar állampolgárságot.

Berényi József kivizsgálási kérelme:
A szlovákiai sajtóban időről időre megjelenő információk szerint Ing. Ján Slota, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke – baráti köre nagylelkűségének köszönhetően – különböző anyagi előnyöket élvezhet, rendkívül kedvező feltételek mellett. A nagylelkűség külön fejezetét képezi az a horvátországi Rab szigetén található nagyértékű villa, amelyet a  horvátországi LAGANJ cég immár hosszú évek óta – állítólag – kölcsönöz neki. Az említett cég Georges Gansé Dossou benini állampolgár, Ing. Ján Slota korábbi parlamenti assisztensének és személyes jóbarátjának tulajdonában van .
A sajtóban megjelent állítások szerint Ing. Ján Slota már tizennégy éve rendszeresen hosszabb időt tölt Horvátországban, továbbá, az említett villa építési felügyeletéből, majd annak berendezéséből a kezdetektől fogva aktívan kivette részét , ezért nagyon valószínű, hogy erős érzelmi kötődés alakult ki benne a helyi környezet, és különösen Horvátország iránt. Ing. Ján Slota Horvátországhoz kapcsolódó erős érzelmi kötődését támasztja alá Anna Belousovová (az SNS korábbi alelnöke) sajtóban megjelent azon kijelentése is, miszerint “Ján Slota egy szlovák újgazdag,  nemzetébresztő a horvát tengerpart, ahol a jachtja horgonyoz, és pompás villáját is ott építi”. 
A fentiekre való tekintettel nagy a valószínűsége, hogy Ing. Ján Slota – az említett érzelmi szál kibontakoztatása céljából – kérvényezte a horvát állampolgárságot, és azt esetlegesen 2010. július 17-e után szerezte meg. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának “A Szlovák Köztársaság állampolgárságáról” szóló Tt. 40/1993 számú, többször módosított törvénye 9. §, (16) bekezdésének értelmében a szlovák állampolgárság megszűnik azon a napon, amikor a szlovák állampolgár kifejezett akaratnyilvánítása alapján önkéntesen idegen állampolgárságot szerez.  Ing. Ján Slotát legutóbb a Szlovák Nemzeti Párt 2010. szeptember 25-i, XVII. országos kongresszusán választoták meg a párt elnökévé. “A politikai pártokról” szóló Tt. 85/2005 számú, többször módosított törvény rendelkezései értelmében a párt szerveinek megválasztása során csak szlovák állampolgár választhat, illetve e szervekbe csak szlovák állampolgár választható.
Tekintettel a felsoroltakra kérem a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumát, haladéktalanul intézkedjen Ing. Ján Slota pártelnök állampolgársági viszonyainak kiderítésére felől, és szüntesse meg az esetlegesen fennálló jogellenes állapotot.

Berényi József, a Magyar Koalíció Pártja elnöke

{iarelatednews articleid=”28955″}