bethlen-gabor-alap

A Bethlen Gábor Alap honlapján megjelentek  “A magyar kultúráért és oktatásért” 2011. évi első nyílt pályázatainak támogatásai. A felvidéki pályázatokra összesen 54 754 000 hagytak jóvá..

A felvidéki pályázatokat a következő kategóriákba ítélték oda:

Magyar nyelvű oktatási feladatokat is ellátó közoktatási és felsőoktatási intézmények programjainak támogatása: összesen 2 750 000 forint.
Magyar nyelvű felnőttképzési, szakképzési és kutatási programok támogatása 2 750 000 forint.
Magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális és hagyományőrző programok támogatása: 28 694 000 forint
Oktatási és kulturális intézmények eszközfejlesztésének támogatása: 7 100 000 forint
Egyházi intézmények, közösségek, civil- és ifjúsági szervezetek kulturális és karitatív programjainak támogatása: 10 360 000 forint
Magyar nyelvű média, színházi programok és könyvkiadás támogatása: 3 100 000 forint

A sikeres pályázatok

 • Közös Igazgatású Magyar Tanítási Nyelvű Iskola (Szenc), Iskolai történelmi – tanulmányi kirándulás -Ópusztaszer: 800 000
 • Szlovákiai Magyar Protestáns Oktatási és Közművelődési Egyesület, Komárom – Tehetséggondozó szaktáborok a művészetek eszközeivel: 1 250 000
 • Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Iskolai Tanács Nagyszarva, Iskolai történelmi emlékhelytúrák – Budapest, Ópusztaszer: 700 000
 • Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Komárom, SZMPSZ XX. Nyári Egyetemei és XII. Tanévnyitója: 2 750 000
 • Alsószeli Szabadidő Klub – ALSZIK Alsószeli VII. Alsószeli Jurtanapok Kulturális Fesztivál, 1 500 000
 • Bodrogközi Baráti Társulás Kiskövesd – X. Nemzetközi Kézműves Tábor és Nemzetközi Dalosnap 800 000
 • Boly község, Népi hagyományok és szokások találkozása a kenyérünnepén: 1 000 000
 • Csallóköz Kultúrájáért Közművelődési Közösség, Dunaszerdahely, Muzsika-tábor: 900 000
 • Csemadok Alapszervezet – Padány, Ismerd meg hazánkat!: 600 000
 • Csemadok kassai területi választmánya, A Magyar Dal Napja Szlovákiában: 2 500 000
 • Csemadok Területi Választmány Dunaszerdahely, 50. Csemadok kulturális ünnepély és szövetkezeti nap: 540 000
 • Csemadok Területi Választmánya-Nyitra, Generációk Találkozása kulturális fesztivál: 1 080 000
 • Csemadok –Zalaba Alapszervezet, “Hiszek a versben…” – emlékezés híres költőinkre, íróinkra: 594 000
 • Dernőért Polgári Társulás, XI. Csermosnya-menti Fesztivál: 400 000
 • Ekelért Jótékonysági Alap, Csallóközi Tulipán Alkotóház nyári programjai: 750 000
 • Felföldi Baranta Szövetség, Dunaszerdahely, Nyári hagyományőrző baranta táborok: 400 000
 • Fiatalok a Jövőért, Érsekújvár, Kapocs Ifjúsági Tábor: 1 100 000
 • Galánta és Vidéke Társulás Felsőszeli „Hol sírjaink domborulnak…” – helytörténeti tábor: 400 000
 • Görög Katolikus Egyházközség, Esperesség, Királyhelmec, Máriapócsi kirándulás: 500 000
 • Kéméndi Bokréta, Kéméndi Táncok: 1 000 000
 • KERECSEN- Polgári társulás Nyarádkelecsény, Íjászverseny és tradíciók ápolása Kaposkelecsényben: 1 100 000
 • Kisráska község, Minden, mi magyar, összeköt: 600 000
 • Kistérség-Színtársulat, Érsekújvár “Adj békét uram!” Jubileumi előadás – István, a király: 500 000
 • Kultúráért és Turizmusért Társulás, Búcs, XIII. Emese Udvarházi Napok a magy. kult. ö. ápolása jegyében700 000
 • LIMES – ANAVUM Regionális Honismereti Társulás, Párkány, I. lengyel – magyar barátság kulturális napok: 600 000
 • LION KK – Csemadok Alapszervezet, Csicsó, Fekete Gólya Íjásztábor: 700 000
 • Ménrót Polgári Társulás Ekecs, Hagyományőrző történelmi lovas-íjász-kézműves tábor: 630 000
 • Nyitra és Vidéke Célalap, Nyitra, Nyári tábor zoboralji gyerekek részére: 800 000
 • Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, Dunaszerdahely, Az SZMCS IV. Szövetségi Nagytábora és kísérőrendezvényei: 3 000 000
 • Szlovákiai Magyar Társadalmi és Kulturális Szövetség – Csemadok Területi Választmány, Rozsnyó, 53-ik Gombaszögi Kulturális Ünnepség: 2 600 000
 • Szőttes Kamara Néptáncegyüttes, Pozsony, VII. Szőttes Néptánctábor: 1 250 000
 • Via Nova ICS, Pozsony, Szent István Napja Ipolyságon: 650 000
 • Video Alapítvány, Pozsony, Nyári kézműves tábor szórványban élő gyermekek számára1 500 000
 • Csemadok Füleki Alapszervezet, Fülek, A szabadtéri színpad és oldalfal tetőfedése: 1 600 000
 • Jedlik Ányos Polgári Társulás, Nyitra, Minőségi feltételek a minőségi oktatásért: 2 750 000
 • Magán Szakközépiskola, Hidaskürt, A nagykaposi iskola épületének felújítása: 7 100 000
 • Diákhálózat, Pozsony, Gombaszögi Nyári Tábor: 1 000 000
 • Fiatal Reformátusok Szövetsége – FIRESZ, Rozsnyó, Keresztény gyerek és ifjúsági táborok támogatása: 600 000
 • Fiatalok a Jövőért, Érsekújvár, Határtalan Játékok és Fesztivál: 600 000
 • Görög katolikus Egyház, Egyházközség, Mátyóc, Határon átnyúló ünnepély a templomunk100.évfordulójára: 710 000
 • Görög Katolikus Egyházközség, Esperesség, Királyhelmec: Legyetek jók, ha tudtok tábor! 900 000
 • Kanyapta Polgári Társulás, Buzita, Fiataljaink ismerjék meg és ápolják hagyományainkat! 600 000
 • Pro Arte Danubií Polgári Társulás, Komárom, Természet-, honismereti és képzőművészeti tábor: 600 000
 • Római Katolikus Plébánia Hivatal, Ipolyhídvég, Felvidéki gyerekek hitéleti és történelemismereti tábora, 600 000
 • Rovás Polgári Társulás, Kassa-Óváros, “Értjük egymást” – Rovás művésztelep: 1 750 000
 • Szlovákiai Református Keresztyén Egyház,Bátorkeszi Egyházközség, Nyári táborok Bátorkeszin: 1 800 000
 • Vita Humana Somorja, Magyar keresztény családok kulturális nyári találkozója: 600 000
 • Vox Juventae polgári társulás Pozsony, Gombaszögi Nyári Tábor – A Felvidék legnagyobb diáktábora: 600 000
 • Búcsért Szülőföldünkért pénzügyi alap, Búcs, Bánk bán a búcsi református templomban: 600 000
 • Csemadok Komáromi Területi Választmány Komárom, Csemadok regionális internetes hírportálja Komáromban: 800 000
 • EAST PARK-PARK VÝCHOD községek és város társulása, Nagykapos, ÖSSZETARTOZUNK: 1 700 000