29576

A Nyitrai Kerületi Hivatal levélben szólította fel Gubík Lászlót, mondjon le szlovák állampolgárságáról. Ő erre nem hajlandó.

A kerületi hivatal azt várja Gubík Lászlótól, hogy töltse ki a szlovák állampolgárságról lemondó nyomtatványt, igazolja, hogy más ország állampolgára, valamint adja le személyazonossági igazolványát és útlevelét.
A Fico-féle állampolgársági törvény úgy fogalmaz, hogy a szlovák állampolgárság más ország állampolgárságának felvételével egyidőben szűnik meg. Az alkotmány szerint viszont senki sem fosztható meg akarata ellenére szlovák állampolgárságától.
A szlovák állampolgárság megszűnésének tényét egy bejelentőlapon kellene elküldeni az illetékes szervekhez. A dokumentumban a természetes személyazonosító adatokon kívül (név, születési hely és idő, születési szám, családi állapot) nyilatkozni kell a házasságkötés (esetleg megszűnés) időpontjáról, a házastárs állampolgárságról, be kell jelenteni a jelenlegi és a korábbi szlovák lakcímet és természetesen az idegen állampolgárság megszerzésének időpontját (ez irányadó a szlovák megszűnése szempontjából) és jogcímét. Mellékelni kell a fenti tényeket, különösen az új állampolgárság megszezésére vonatkozó dokumentumokat (ilyen a személyazonosító igazolvány, útlevél, honosítási okirat, stb). Egyben felhívják a polgár figyelmét, hogy az illetékes hatóságoknál adja le úti és személyi okmányait.

Gubík László ragaszkodik szlovák állampolgárságához is, élni kíván alkotmányos jogával, és nem tölti ki a szlovák állampolgárság lemondásáról szóló nyomtatványt.
Gubík László joghallgató, az MKP Lévai Helyi Szervezetének elnöke, a kettős állampolgárságért kiírt aláírásgyűjtés petíciós bizottságának tagja. 2011. július 19-én tette le a magyar állampolgársági esküt.

{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/_esemenyek/2011/08/29813b.jpg” width=”450″ height=”106″ title=”Bejelentőlap az állampolgárság elvesztéséről” }Bejelentőlap az állampolgárság elvesztéséről{/japopup}

{iarelatednews articleid=”29683,29547,29610″}