29647

  A Három Rózsa Polgári Társulás, a SZNM – Múzeum Betlér és Krasznahorkaváralja Község szervezésében 6. alkalommal rendezik meg a Krasznahorkai várjátékokat 2011. augusztus 5-6-án.

Augusztus 5-én a helyi camping területén  koraeste fellépett a Csíkszentkirály fúvószenekar, népdal és tánccsoport, a Krasznahorkai Férfi énekkar és nyugdíjasok énekkara, valamint gyermekcsoportok. Este pedig a „Sexit” zenekar adott koncertet, a koncert után reggelig tartó mulatság vette kezdetét. Augusztus 6-án, szombaton 13.00 órától a vár alatti réten folytatódik a műsor.
Fellépnek a zólyomi történelmi vívócsoport, Martinból a Taurus Ater, In Articolo Mortis, lovasíjászok, a miskolci „Kard és Kereszt” Johannita Testvériség Egyesület és a Kuruc Hagyományőrző Egyesület. A solymász bemutató után két koncert szórakoztatja az idelátogatókat. 19.00 órától a magyarországi Apostol zenekar, majd 21.00 órától Peter Cmorík énekel.
Kíséró programokként lesz egri borok kóstolója, játékprogramok gyermekeknek, kézművesek bemutatója, majd a Három Rózsa étterem reneszánsz konyhájának kínálata.
Belépők: 6,00 € egész napra, 12 éves korig ingyenes

A várat a 13. század második felében a Csetneki és Máriássy család építtette, 1352-ben Bebekek szerezték meg és bővítették. Oklevél 1341-ben említi először. Az 1440-es években Giskra serege foglalta el, majd Hunyadi Mátyás visszavette. 1556-ban I. Ferdinánd serege sikertelenül ostromolta. 1566-ban Schwendi Lázár vette be. 1575-től Andrássy birtok lett, akik 1578 és 1585 között reneszánsz erődítménnyé építették ki, majd 1676-ban pompás palotává alakították.

1678-ban Thököly serege foglalta el, 1685-ben őrsége egy éves ostromzár után adta fel. A Rákóczi-szabadságharc idején a vár urai, az Andrássy fivérek közül öten (István, György, Pál, Miklós és Mátyás) csatlakoztak a kurucokhoz, s csupán Andrássy Péter tartott ki mindvégig a császár hűségén. 1706 őszén rövid ideig Krasznahorka várában tartotta fogva II. Rákóczi Ferenc Forgách Simon grófot, a felkelés utolsó éveiben pedig kisebb létszámú helyőrség is szolgált a várban, melyet Andrássy György csak 1710 novemberében adott fel Peter Viard császári tábornoknak.

1812-ig lakták, 1817-ben a felsővárba villám csapott és legrégibb részei leégtek, de többi részei ma is teljes épségben állnak.

A vár alatti település abban az időben keletkezett, amikor ezt a vidéket az Ákos nemzetség uralta. 1322-ben “Karaznahurka” néven említik először. 1329-ben “Craznahorka, Craznahurka, Craznyhorka” a neve. Története szorosan kötődik a vár történetéhez. A 14. században a Bebekek birtoka, majd 1578-ban az Andrássy család tulajdona lett. 1427-ben az adóösszeírásban 67 portát számláltak a faluban. 1569-ben és 1570-ben felégette a török. 1757-ben mezővárosi rangot kapott. 1828-ban 146 házában 896 lakos élt. Lakói főként kézművességgel foglalkoztak.

Vályi András szerint “KRASZNAHORKA. Várallya, Gömör Várm. földes Ura G. Andrási Uraság, a’ kinek szép Kastéllyával ékesíttetik, Vára Uhorna hegyen épûlt, mellyen Selmetz felé jeles ország út van. 1530dik esztendõben Zápolya János alatt pénzek is verettettek itten. Földgye ha trágyáztatik jó gabonát terem, réttyei jók, piatzozása közel Rozsnyón, legelõje alkalmatos, fája mind a’ két féle, vászon fejérétésbõl is hasznot vesznek bé.”

Fényes Elek szerint “Krasznahorka-Váralja, Gömör v. magyar mv., Rosnyóhoz keletre 1 órányira a szepesi és tornai országutban: 987 kath., 27 evang. lak., kik közt számos kézmives, kereskedõ, és nemes találtatik. Kathol. anyaszentegyház. F. u. gr. Andrásy György. A várostól éjszakra fekszik régi vára, melly egy azon kevés honi lovagvárak közül, mellyek mind e mai napig épségben megmaradtak. Épült egy gyönyörû teke formáju hegy legfelsõ csucsára; kõfal és sáncz nélkül, csupán tornyoktól és bástyáktól ékesitve. Elsõ épitõi leghihetõbben hussiták voltak a 15-dik századból, vagy épen Krasznahorka örökös urai a Bebek nemzetségbeliek, kiktõl a hussiták elvévén, csak I. Mátyástól kaphatták ismét vissza, s meg is tarták 1566-ig, a midõn Bebek György már 2-szor pártolván el törvényes királyától, Krasznahorkát Svendi Lázár, cs. vezér elfoglalta, s várnagynak Andrásy Pétert helyezé oda. Késõbben az Andrásyak hûségük miatt erdélyi jószágaiktól elesvén, pótlásul a krasznahorkai várat s uradalmat kapták meg, s mindez ideig a nagyérdemü Andrásy grófi nemzetség birja.”