30012b

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága üdvözli azt az állampolgárság ügyében megnyilvánuló következetes, bátor kiállást, ami a révkomáromi nagygyűlést jellemezte. Kiemelkedő jelentőségűnek tartjuk, hogy Szlovákiában ebben a kérdésben mind szélesebb körű összefogás alakul ki, amelyben aktív szerepet játszanak a civil szervezetek is.

Magyarország a kettős állampolgárság lehetőségét, mint Európa-szerte alkalmazott, bevált jogi megoldást az uniós eszmeiséggel természetes összhangban levő közös értéknek tekinti. Olyan fontos értéknek, amely nem jelent semmiféle veszélyt egyetlen államra, így Szlovákiára sem. Ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy az emberek szülőföldjükön maradva fejezzék ki kettős kötődésüket.

A Magyarország által bevezetett egyszerűsített honosításnak egyáltalán nem célja, hogy bárkit is a szülőföldje elhagyására, illetve korábbi állampolgársági kötelékei elszakítására ösztönözzön. A magyar állam ezután sem szolgáltat ki adatokat a magyar állampolgárságot kérelmező személyekről és továbbra is kiáll a jogsérelmet szenvedő határon túli magyarok mellett.

KIM – Nemzetpolitikai Államtitkárság