30147

 Szeptember 11., a legújabb kori történelem legsötétebb napjának 10. évfordulójára az Egyházak Világtanácsa, a Lutheránus és a Református Világszövetség, az Európai Egyházak Konferenciájának vezetői, illetve a katolikus egyházfő is együttérző üzenetet intéznek a világhoz és az USA népéhez, egyházaihoz.

Minden élet értékes

XVI. Benedek pápa a New-yorki érsekhez, Timothy Dolanhoz írt üzenetében méltatta az amerikaiak készségét arra, hogy ismét reménységgel és bizalommal tekintsenek a jövőbe. A Vatikán-városban szeptember 10-én nyilvánosságra hozott levélben a katolikus egyházfő a terrorizmusnak minden formáját elítéli. „A terrorizmust semmilyen körülmény között sem lehet igazolni” – hangsúlyozza a pápa. Az, hogy a szörnyű cselekmény elkövetői a támadás előtt kijelentették: Isten nevében cselekszenek, ennek a napnak a tragédiáját még súlyosabbá tette. A pápa megemlékezik levelében a brutális támadás ártatlan áldozatairól és az emberi jogok tiszteletben tartására szólít fel. „Minden emberi élet értékes Isten szemében, és semmi fáradságtól sem szabad visszaretteni annak érdekében, hogy követeljük ezen a világon minden ember és minden nép alapvető jogának és méltóságának tiszteletben tartását” – olvasható XVI. Benedek levelében, aki azzal zárja sorait, hogy méltatja az Egyesült Államok lakosságának bátorságát és nagyvonalúságát, amit az áldozatok és hozzátartozóik felé megmutattak, s azt is nagyra értékeli, hogy „ismét reménnyel és bizalommal tekintenek a jövőbe”.

Az igazságos béke kultúrájáért

A genfi székhelyű Egyházak Világtanácsa (=EVT), melyhez az öt kontinensen 120 országból 349 tagegyház tartozik, s közel fél milliárd protestáns, ortodox, anglikán keresztyént képvisel, főtitkárán, Dr. Olav Fykse Tveit norvég lelkész levelén keresztül fejezte ki együttérzését és imádságos reménységét Amerika népével az évforduló kapcsán. Üzenetében igen fontosnak nevezi a különböző vallások és felekezetek közötti párbeszédet, valamint az igazságos béke kultúrájának fenntartását. Az áldozatok hozzátartozóiért, a próbatételt átszenvedett US-amerikai népért megfogalmazott imádságot is közzé tette az EVT honlapján, most ebből idézünk.

Ima 2011 szeptember 11-re

Légy irgalmas hozzánk, Istenünk, a Te szereteted által; végtelen kegyelmedből szabadítsd meg életünket a terror okozta szorongástól. Urunk, emlékeinket formáld át és szenteld meg, amikor azokra gondolunk, akikre szeptember 11. eseményében és annak következtében szenvedés, fájdalom és halál szakadt. Áldásod legyen velünk, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk azért, hogy a jövőben el tudjuk kerülni az ilyen tragédiát… Vezess minket és őrizz meg szereteted által. Ne engedd, hogy az egyik nép a másikra kardot emeljen, egyik kultúra a másikat próbálja legyőzni, egyik vallás a másik felett ítélkezzék, egyik ember a másik fölé emelje magát. Tisztítsd meg szívünket az erőszak minden kísértésétől, s a bosszú gondolatától. Segíts, hogy keressük a békességet, ami igazságosságra épül…Jézus Krisztus, a Béke Fejedelme nevében. Ámen.

A türelem kultúrájáért

A Református Egyházak Világközössége 230 tagegyházat foglal magába. A világszervezet elnöke, Jerry Pillay lelkész Dél-Afrikából küldte üzenetét az amerikai egyházakhoz és az amerikai néphez. Hangsúlyozza a párbeszéd fontosságát, ami elősegítheti a békét. Az észak-amerikai és a karib-térségi reformátusok nevében ennek a régiónak az elnök-helyettese, Yvette Noble-Bloomfield küldött üzenetet, melyben így fogalmaz: „Imádkozunk a gyógyulás és a kiengesztelődés Lelkéért, hogy a borzalom mélységeiből emeljen fel titeket”. Az emlékezés egyben legyen a béke melletti elkötelezettség megújításának az alkalma is – olvasható a Genfben nyilvánosságra hozott üzenetben. Minden református megnyilatkozásban visszatér az a gondolat, hogy Amerika történelmének sajátos vonása a tolerancia, amihez érdemes és szükséges ragaszkodni a jövőben is. A világközösség holland főtitkára, Douwe Visser szerint bármennyire is nehéz, de Jézus Krisztus követésében csak a megbocsátás evangéliumának hirdetése és megélése az egyetlen hiteles út, ami a jövőbe vezet.

A gyűlölet és az erőszak spiráljának megtöréséért!

A Lutheránus Világszövetség, mely 79 országban élő 145 evangélikus egyházat képvisel, főtitkárán, Martin Junge lelkész levelén keresztül fejezte ki együttérzését és áldáskívánását. Emlékeztet az üzenet a 2011. év vezér Igéjére: „Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg” (Római levél 12,21). Sajnálatosan még azokban is, akik elítélik a borzalmas tragédiát, meghúzódnak veszélyes ellenségképek. A félelem és a biztonságra törekvés nem ritkán sodor embereket túlzásokba, s ilyenkor elveszítik az erkölcsi iránytűt, így bizony a gonosz eszközeivé válnak. A világszövetség nevében ő is imádkozik az erőszak áldozatainak hozzátartozóiért, s mindenkiért, akit ma is fenyeget a háború, a terror és az erőszak. A gyűlölet és az erőszak spiráljának megtörésére csak a párbeszéd, a kiengesztelődés és az együttműködés eszköze szolgálhat. Minél több valahol az erőszak, annál jobban kell törekedni a párbeszédre – fogalmaz az evangélikus világszervezet vezetője. A főtitkár 461 szavas üzenetében a megemlékezésen túl rámutat: a tíz évvel ezelőtti tragikus esemény új együttműködésre és elkötelezésre késztet mindnyájunkat a gonosz legyőzése, meggyőzése érdekében.

Felemeljük imádságunk szavát

Az Európai Egyházak Konferenciájának főtitkára, Dr. Viorel Ionita lelkész a szervezet honlapján rövid imádságot tett közzé, melyben így fogalmaz: „9/11 tizedik évfordulóján megállunk emlékezni, s felemeljük imádságunk szavát a terrorizmus és az erőszak minden áldozatáért szerte a világon. Urunk, hadd találjuk meg közösen, a békéhez és kiengesztelődéshez vezető keskeny ösvényt minden ember és minden nép javára. Legyen és maradjon mindnyájatokkal az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek kegyelme és békessége most és mindörökké”.

Dr. Békefy Lajos, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”30144″}