30108

2011. június 27-én döntött Rozsnyó város vezetése arról, hogy a Fábry Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, melynek fenntartója a város, 2011. szeptember elsejétől mint összevont intézmény folytathatja működését. Az új, közös igazgatású iskola magába olvasztja a Szülői Szövetség által létrehozott Szakközépiskolát.

Új iskola született – Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola

Prékop Mária igazgatónő elmondása szerint ez több, mint egyéves folyamat volt, mely intézkedésekkel, kérvényezésekkel telt el. A 2010. júniusában beadott kérvény alapján az Oktatásügyi Minisztérium 2011. szeptember elsejétől iktatta be az iskolát az iskolahálózatba, mely most a „Spojená škola, J.A.Komenského 5, Rožňava s organizačnými zložkami Základná škola Zoltána Fábryho s VJM – Fábry Zoltán Alapiskola, J.A.Komenského 5, Rožňava – Rozsnyó a Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Szakközépiskola, J.A.Komenského 5, Rožňava – Rozsnyó” hivatalos megnevezést viseli.
Az így megnyílt iskola most teljes körű tanulási lehetőséget nyújt a környékbeli gyerekeknek, fiataloknak – méghozzá magyar nyelven. Az alapiskola befejezése után két szakon tanulhatnak tovább az érdeklődők a szakközépiskolában: vendéglátó és fodrász szakokon, valamint lehetőségük nyílik az érettségi megszerzésére is a két éves felépítményi elvégzése során.
Tudnunk kell, hogy ez a lehetőség itt Rozsnyón eddig is adott volt, hiszen a Szőgyéni Magán Szakközépiskola kihelyezett osztályai öt évig az alapiskola épületében kaptak helyet. A város azzal a döntésével, hogy saját fenntartása alatt nyitotta meg a magyar tanítási nyelvű szakközépiskolát, gazdaságosabb megoldáshoz jutott.
Prékop Mária igazgatónő a jövőre nézve terveiket a következőképpen ecsetelte:
“A jövőben tovább szeretnénk emelni az oktatás színvonalát alap és közép fokon is, valamint az elvégzett igényfelmérés után, ha lesz érdeklődés, bővítenénk a szakokat (pl. varrónő és asztalos). A későbbiekben szeretnénk távutas képzést indítani az érettségi megszerzésére .”
A létrejött intézmény iskolapéldája az összefogásnak. Az oktatási program része a tanároknak köszönhető, az iskolatanács az önkormányzati és képviselői támogatást jelentette, míg a Szülői Szövetség a lelki, s részben az anyagi támaszt biztosította a cél elérése érdekében, amely nem más, mint hogy a magyar ajkú tanulók teljes körű magyar nyelvű szakoktatásban részesülhessenek Rozsnyón.
Az idei tanévet így négy első osztállyal kezdhette meg a Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola: két első osztály nyílt az alapiskolában, egy első osztály a középiskolában, s egy a felépítményiben. Így a két szervezeti egységben összesen 294 diák tanul a 2011/12-es iskolai évben.

Tanévnyitó a rozsnyói Református Egyházi Alapiskolában

„Vidáman, hangos dallal ébresztem fel a hajnalt,
Alig várom, hogy lássam életem Istenét.
Ajtóm sarkig kitárom, dicsérem és imádom, jelenléte megérint.
Lelkem szárnyal a Menny felé.”
A fenti sorokkal kezdődött meg szeptember 5-én Rozsnyón, reggel 8 órakkor a református templomban az ünnepélyes tanévnyitó, a rozsnyói Református Egyházközség alapiskolájának. A jelen lévő gyerekek és szüleik megtöltötték a templomot. Az ünnepélyés ökumenikus istentiszteletet Drenkó Zoltán, iskolalelkész vezette, melynek keretén belül a tanulók előadásában énekeket hallhattunk. Ezután az iskola új igazgatója, Kovács Attila is megnyitta a 2011/2010 -es tanévet. Beszédében szólt a gyerekekhez, szüleikhez és bemutatta a tanári kart is. Ezt az ide hét első üdvözlése követte, ahol név szerint bemutatták őket és egy-egy bibliát kaptak kézhez. Az ünnepélyes istentisztelet végén Zsóka János, rozsnyói katolikus káplán, Solárik Vilmos, magyar evangélikus lelkipásztor és Drenkó Zoltán rozsnyói református lelkipásztor megálldották a jelenlévőket. Ezután a tanulók az osztályfőnökök vezetésével felvonultak az iskolába, majd megkezdődött számukra az idei első osztályfőnöki óra. Az intézménynek ebben a tanévben 167 diákja van.

{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/_esemenyek/2011/09/30108_1.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/09/30108_2.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/09/30108_3.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/09/30108_4.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/09/30108_5.jpg” width=”200″ height=”106″ title=”Rozsnyo” }Rozsnyo{/japopup}

Beke Beáta, Felvidék.ma