30349

A kalászi VIA NOVA ICS-t követően Alsóbodokon is megalakult egy helyi szervezet. Alsóbodok a zoboralji fiatalság számára a régió oktatási központját jelenti. Itt található a nyitrai járás egyetlen magyar tannyelvű középiskolája.

Az az iskola a zoboralji magyarság szíve. Az iskola távolról érkezett diákjai, még inkább a helyi diákok nagyon jól tudják, hogy a zoboralji magyarság és a középiskola egymásra vannak utalva.
Az iskola kiváló lehetőséget nyújt diákjai számára, hogy magas színvonalon kamatoztassák tudásukat. Ezt tudatosítva a jelenlegi diákok, az iskola volt diákjai, illetve a helyi fiatalok a kalászi VIA NOVA ICS részvételével megalakították az alsóbodoki VIA NOVA ICS helyi szervezetet.
A találkozón részt vettek a középiskola diákjai és volt diákjai egyaránt, a kalászi VIA NOVA ICS és a szervezők két vendéget is köszönthettek, Gubík László és Kovács Péter személyében.Az este során először az iskola igazgatója, Hajtman Béla köszöntötte az egybegyűlteket. Őt követően Ladányi Erik, a kalászi VIA NOVA ICS helyi szervezetének elnöke egy prezentáció mellett bemutatta a szervezet történetét, felsorolta országos tevékenységeit és felvázolta elképzeléseit, hogy mikét tudna segíteni a VIA NOVA ICS a zoboralji magyarságnak, illetve, hogy a helyi csoportosulás miképp tudna csatlakozni az országos tevékenységhez.
A találkozó alkalmával még Hörigh Szilvia is, mint a kalászi VIA NOVA ICS alelnöke és az alsóbodoki középiskola végzős diákja szólt a fiatalsághoz.
Az estét Gubík László, a VIA NOVA ICS alelnökének beszámolója zárta. Az alsóbodoki VIA NOVA ICS helyi szervezetének elnöke Gyepes Patrik, alelnöke pedig Grnyó Dominika lett.
A diákok nagy lelkesedéssel, hatalmas elvárásokkal és tenni akarással indultak neki a szervezetalapításnak. Jó volt őket így látni!

Ladányi Erik

{iarelatednews articleid=”29819″}