30444

A Szennyezett területek 2011 (Znečistené územia 2011) konferencia 4. évfolyamára szeptember 28 és 30-a között került sor a selmecbányai régi várban.

A konferencia védnökségét a Szlovák Köztársaság Környezetvédelmi Minisztériuma vette át. A találkozó központi témái a következők voltak: új trendek a különböző szennyezett területek monitorozásában és felszámolásában, új szanálási technikák kutatása és fejlesztése, illetve a környezetileg terhelt területek megtekintése közvetlenül az érintett területeken. A konferencián szóba került a környezeti terhelésekről szóló törvény is, amelynek elfogadásáról a parlament fog dönteni. A törvényt első olvasatban már jóváhagyták, a második olvasat októberre van betervezve.
A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy a környezeti terhelések témája aktuális és igencsak szükséges a kölcsönös tapasztalatcsere ezen a területen. A rendezvényen 120 szakember vett részt, 31 előadás és 20 poszter került bemutatásra a törvényhozásról, az alkalmazott módszertanról és a terhelt területek monitorozásában és felméréseiben elért eredményekről.  A konferencia résztvevői meglátogatták a jelenleg felszámolás alatt álló garamszentkereszti (Žiar nad Hronom) vörösiszap-tározót, valamint a hodrusbányai (Hodruša) régi Mindenszentek tárnát is.

KVM, Felvidék.ma