30755

A “Szent Korona és az Apostoli királyság” címmel Dr. Bakos Batu teológus előadást tart Rimaszombatban október 25-én.

A nagyméltóságú lovag Dr. Bakos Batu teológus a Magyarok Nagyasszonya Szent Korona Lovagrend nagymesterének előadására Rimaszombatban a Tompa Mihály Református Gimnázium dísztermében kerül sor. Közelről megtekinthetők lesznek a koronázási ékszerek – Szent Korona, Jogar, Országalma – hű másai, melyeket Hummel Gizella ötvösművész készített.

A Nobilitas Carpathiae civil szervezet rendezésében 2011. május 15-én az érsekújvári római katolikus plébánia templomban valósult meg ez az előadás. Ahol a Szent Koronát és a koronázási ékszereket liturgiai körmenetben vitték be a templomba a Boldogasszony Anyánk orgonakísérettel történő éneklése közben, hogy elhelyezzék az oltár előtt elkészített díszemelvényen. Az ünnepeélyes bevonulás után a magyar Himnusz énekelték. A megjelent résztvevőket akkor Dr. jur. Dr.-Ing. Práznovszky Miklós, a Nobilitas Carpathiae civil szervezet országos elnöke köszöntötte. A szervező nevében megköszönte Mgr. Gyurcsó Zoltán főtisztelendő helynök úrnak, hogy vállalta a fővédnökséget és hogy az érsekújvári plébánia templomot a rendezvény rendelkezésére bocsátotta. Nagyméltóságú Dr. lovag Bakos Batu nagymesternek megköszönte, hogy továbii két rendtársával, dáma Simák Ritával és dáma Hummel Gizellával elfáradtak Érsekújvárba, hogy megtartsák az előadást és ezzel megtiszteljék a megjelent érdeklődőket.
Dr. lovag Bakos Batu (Práznovszky Miklós érsekújvári felvételén) közel kétórás felszólalásában szólt arról, mi az Apostoli Királyság, mi a lényege és tartalma, és mi az összefüggés a Szent Korona és az Apostoli Királyság között. Előadásának nagy részét annak szentelte, hogy megválaszolja a kérdést, miben különbözik a Szent Korona a többi koronától és tulajdonképpen miért is szent a Szent Korona. Foglalkozott továbbá azzal a kérdéssel is, ki mondta és miért mondta, hogy Szent István királyunk nem csak apostoli király, hanem ő maga apostol. Dr. lovag Bakos Batu nagymester előadásában kitért arra is, mi történt közel ezer esztendeje, pontosan 1038. augusztus 15-én, ami egy évezredre meghatározta a magyar állam és a magyarság sorsát és gondoskodott máig tartó fennmaradásáról. A Magyarok Nagyasszonya Szent Korona Lovagrend nagymestere elődása után válaszolt a jelenlévő hallgatók kérdéseire, akik közben közelről is megteinthették a Szent Korona és a koronázási ékszerek másait.

Az érdekfeszítő előadásra ezúttal tehát Rimaszombatban kerül sor, melyre 2011. október 25-én kedden 18 órától a Rimaszombati Katolikus Kör elnöksége szervezésében szeretettel várják mindazokat, akiket érdekel nemzetünk és a kereszténység története.

Felvidék.ma