szigeti_laszlo_03

Annak ellenére, hogy a múlt héten a törvényhozás elfogadta a pedagógus alkalmazottakról szóló törvény módosítását, a pedagógus szakszervezet nem szüntette meg a sztrájkkészültséget – mondta Szigeti László, az MKP oktatási és kulturális alelnöke.

Az MKP indokoltnak tartja döntésüket, hiszen követeléseik csak részben teljesültek. “Igaz, hogy az említett törvénymódosítás némi bértöbbletet jelent majd január elsejétől, az eredmény mégsem olyan kecsegtető, ahogy ezt Jurzyca próbálja eladni. Egyet lehet érteni a szakszervezetek véleményével, miszerint a törvénymódosítás javulást jelent a tanárok bérezésében, azonban nem minden kategóriában, s ami elszomorító, a nem pedagógus alkalmazottak bére egy centtel sem emelkedik. Jurzyca szájából jól hangzik az 5,7 százalékos átlagos béremelés, ami a kezdő pedagógusoknál alig éri el a 2 százalékot. A szerény béremelés abból a pénzcsomagból történik majd, melyet a pályán több mint 15 évet eltöltött pedagógusok egészségvédelmére és rekondíciójára szánt egy előző jogszabály. A szakszervezetek másik fontos követelése, amely az oktatásügyre szánt források növelésével kapcsolatos, süket fülekre talált. Senki sem foglalkozott vele. Bármennyire is bíznak a szakszervezeti vezetők a Radičovával való tárgyalásban, egy korlátozott jogkörökkel rendelkező miniszterelnöktől vajon mit várhatnak? Pedig ez a kardinális kérdés, erre kell a választ megtalálni, mert nélküle az oktatás reformját, annak minőségfejlesztését nehéz lesz biztosítani.

Ahogyan nehéz lesz az említett törvénymódosításba indirekt módon becsempészett másik, a közoktatásról szóló törvénymódosítás keretei között is emelni az oktatás színvonalát és hatékonyságát. A módosítás lényege, hogy iskoláinkban megszűnik az osztályok tanulói létszámának korlátozása. Mindenki, aki egy kicsit is ért a pedagógiához, tudja, nem mindegy, hogy egy osztályban 24, 28 vagy 34 tanuló van. Nyilván az iskolafenntartók számára ez kedvező változást jelenthet, hisz egy nagy település évfolyamonkénti több párhuzamos osztállyal működő iskolájában ezen sokat lehet spórolni. Természetesen ennek ára van, mégpedig tanítók kerülhetnek utcára, egyúttal a magasabb tanulói létszámmal csökkenhet az oktatás színvonala és minősége. Márpedig Szlovákiában az oktatás reformjának célja éppen az ellenkezője. Sajnos az agyonmedializált tartós tankönyvhiány, az évek óta tartó forráshiány, az alacsony pedagógusbérek, s a most elfogadott osztályonkénti diáklétszám korlátlan emelésének lehetősége mind-mind visszaveti azokat a reformtörekvéseket, amelyek az oktatás színvonalának és hatékonyságának növelését tűzték ki célul. Így születhet az előremutató pozitív elképzelések megvalósítása helyett egy deformált reform” – fogalmazott közleményében Szigeti László.