30432

A Pro Civis Polgári Társulás gondozásában szeptember utolsó napján jelent meg az a szakmai folyóirat, amely a második világháborút követő több mint hat évtizednyi időszak első önállóan szerkesztett magyar nyelvű közigazgatási-önkormányzati szaklap.

A 64 oldalas Önkormányzati Szemle első száma háromezer példányban jelent meg és jutott el valamennyi olyan település városi, illetve községi hivatalába, ahol a magyarok aránya eléri, illetve meghaladja a lakosság húsz százalékát.
A lap, amelyet a kiadó negyedévente kíván eljuttatni az önkormányzatok és a közigazgatás szereplőihez, arra vállalkozik, hogy a törvények magyar nyelvű megjelentetésével, azok magyarázatával, különböző hivatalos dokumentumok és ügyiratok közlésével elősegítse a közigazgatási nyelv használatát és fejlődését a magyarok lakta településeken, ugyanakkor igyekszik konkrét szakmai tanácsokkal is ellátni a polgármestereket és önkormányzati képviselőket. Természetesen, mint minden más sajtóterméknek, az Önkormányzati Szemlének is célja a tájékoztatás és az információk áramoltatása, az önkormányzati munka bemutatása, településeink sikereinek-gondjainak taglalása.
Az Önkormányzati Szemle megjelenését méltatja Bauer Edit európai parlamenti képviselő és Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. Az önkormányzatiság fejlesztésének fontosságáról a lap I. évfolyamának 1. számában Jozef Dvonč, a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetségének elnöke nyilatkozik, a magyarok által is lakott megyék feladatairól, gondjairól és az elmúlt néhány évben elért sikereiről a megyei önkormányzatok vezető tisztségviselői, illetve képviselői tájékoztatnak. Bemutatja a lap azokat a regionális társulásainkat is, amelyek a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetségének szerves részeként működnek. Az Önkormányzati Szemle küldetésének megfelelően az első számban a helyi önkormányzatokról szóló törvény található meg magyar nyelven, amelyet törvénymagyarázat egészít ki, illetve az anyanyelv-használati lehetőségekről tájékoztat a szakember, amit szótár egészít ki a lapban, a városi és községi hivatalok felépítését és a tisztségviselők megnevezését közli szlovák és magyar nyelven a kiadvány. Ugyancsak szakember bevonásával figyelmezteti a szerkesztőség az önkormányzatokat az utolsó negyedév legfontosabb gazdasági feladataira. 
A Pro Civis Polgári Társulás az Önkormányzati Szemlét a továbbiakban is ingyenes kívánja megjelentetni, ezért ellenére örömmel fogadunk minden olyan felajánlást, mely a szaklap további kiadását segíti. A Szemle letölthető a szintén most induló www.onkormanyzas.sk honlapról.      

Őry Péter, a Pro Civis PT elnöke