tanulok01

A Rákóczi Szövetség Központi Irodája az ősz folyamán már jó pár szlovákiai magyar iskolakezdő diákot beiratkozási ösztöndíjban részesített. Tegnap Szencen adták át a támogatást.

Az előzetes tervek szerint közel 80 helyszínen, ünnepélyes keretek között kerül átadásra a magyarországi civil társadalom és önkormányzatok szolidaritását kifejező ösztöndíj, melynek átadásai a hetekben sikeresen zajlanak.

Az alábbiakban összefoglaltuk az eddigi és várható ösztöndíjátadási helyszíneket:

Nagycétényben még június 14-én 15 zoboralji iskolakezdő kisdiák vehette át az idén elsőként a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját.
Szeptember 7-én Kassán a Márai Sándor Alapiskolában ünnepélyes keretek között 20 magyar iskolakezdő kisdiák vette át az ösztöndíjat. Szádudvarnokon – az idén megnyílt Szent István Katolikus Alapiskolában – 5 iskolakezdő kisdiák részesült a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjában.
A nagykürtösi célalap területén 2011. szeptember 20-án, három helyszínen, az ipolybalogi, az ipolynyéki és a lukanényei alapiskolában került átadásra a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíja 35 magyar iskolakezdő kisdiáknak.
Pozsonyban, a Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnáziumban 2011. szeptember 21-én 33 iskolakezdő gyermek családja részesült a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjában.
A rimaszombati célalap területén 2011. szeptember 22-én került átadására a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíja négy helyszínen: a bátkai alapiskolában, a rimaszombati Tompa Mihály Alapiskolában, a rimaszombati Dúsa úti Alapiskolában és a feledi kultúrházban.
2011. szeptember 23-án Gúta és Környéke Célalap területén a támogatásban részesülő iskolakezdők száma a 2010-es évhez képest jelentősen emelkedett, hiszen idén 137 első osztályos vehette át az ösztöndíjat, míg egy évvel korábban csak 46-an.
A Füleki Célalap 154 magyar iskolakezdője 2011. szeptember 26-án vehették át a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját három helyszínen: a ragyolci kultúrházban, a füleki ifjúság utcai magyar alapiskolában és a sídi magyar alapiskolában.
A vágsellyei célalap 116 magyar iskolakezdője 2011. szeptember 27-én kapták meg a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját, három helyszínen: a vágsellyei Magyar Házban, a peredi Kultúrházban és a negyedi alapiskolában.
A somorjai célalap területén 2011. szeptember 28-án került átadására a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíja hét helyszínen: a légi, nagyszavai, tejfalui, somorjai Corvin Mátyás, csallóközcsütörtöki és a nagymagyari alapiskolákban.
A Galánta és Vidéke Célalap területén 2011. október 4-én 182 magyar iskolakezdő diák részesült a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjában. Az ösztöndíjak átadása három helyszínen a nádszegi, a galántai és a nagyfödémesi alapiskolában zajlott ünnepélyes keretek között.
A nagykaposi célalap területén a magyar iskolakezdők részére 2011. október 10-én került átadásra a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíja. A három átadási helyszínen a nagykaposi Magyar Házban, a vajáni Református Alapiskolában, valamint a nagykaposi Erdélyi János Magyar Alapiskolában összesen 140 iskolakezdő vette át a támogatást.
A Nagymegyer és Vidéke Célalap területén 2011. október 11-én került átadásra a beiratkozási ösztöndíj három helyszínen, az alistáli, a csilizradványi és a nagymegyeri alapiskolákban.
Az érsekújvári célalap területén 2011. október 18-án, három helyszínen, a szímői, a tardoskeddi és az érsekújvári alapiskolában összesen 78 magyar iskolakezdő diák szülei vették át a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját. 
Október 19-én Kürtön és Udvardon összesen 43, október 21-én Léván 20, s október 25-én Szencen, Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnökének származási helyén 40 kisdiák vehette át a támogatást. Az ösztöndíjátadás a hetekben  Ipolyságon október 27-én, Tornalján november 4-én, Komáromban november 8-án és 9-én, Rozsnyón november 11-én, Csallóközaranyoson november 15-én, november 16-án Királyhelmecen és november 24-én Losoncon ér véget.
Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”30798″}