30813

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségéenk honlapján olvasható egy október 20-i keltezésű tájékoztatás a „Szülőföldön Magyarul” pályázattal kapcsolatban, amelyből az derül ki, az iskolákon keresztül igyekeznek a szülőkhöz információkat eljuttatni:

Tájékoztatás a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. ösztöndíjpályázatáról
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a „Szülőföldön Magyarul“ nevelési – oktatási ösztöndíj pályázatát a 2010/2011-es tanévre 2011. május 4-én hirdette meg.
A pályázóknak a pályázati adatlapokat 2011. június 30-ig (postára adás dátuma) kellett eljuttatni a SZMPSZ komáromi Központi Irodájának címére, vagy a kijelölt telephelyek valamelyikére, ahol az adatlapokat a szövetség munkatársai vették át. Az adatlapok feldolgozását a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége végezte a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. megbízása alapján. A határidő után leadott, és a hiánypótlási felszólítást követően is hiányos adatlapok elutasításra kerültek. A pályázat feltételeit nem teljesítő pályázatokról a pályázók otthoni címükre kapnak értesítést.
Rendszerezés és adatfeldolgozás után a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Bizottsága a 21/2011. (IX.08) sz. döntésével elfogadta a felterjesztett 43 172 ösztöndíj pályázatot és a 186 hallgatói támogatásra vonatkozó pályázatot. A nyertes pályázók az elkövetkező napokban a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től levélben értesítést kapnak a döntésről, amelyeket az oktatási intézményekbe jutattunk el (ahová a pályázók a tavalyi tanévben jártak).
A megítélt ösztöndíj támogatás összege 75,75 euró és a hallgatói támogatás összege 9,47 euró.
A 18. életévüket betöltött diákok által benyújtott pályázatok október folyamán az ütemtervvel összhangban egyedi elbírálásra kerülnek. A hiánypótlások után iktatott pályázatok a bizottsági ülésen kerülnek elbírálásra. A bizottsági döntésről a pályázókat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. értesíti.
A pozitív elbírálásban részesült pályázók részére az ösztöndíj támogatást 2011. október 19-től 2011. december 15-ig fizetik ki az OTP Banka Slovensko, a.s. bankfiókjain keresztül. Eddig az időpontig minden olyan pályázónak fel kell vennie az ösztöndíjat, aki 2011.10.13-ig nem nyitott bankszámlát az OTP Banka Slovensko, a.s.-nél. Az eddig az időpontig fel nem vett támogatási összeget a bank visszautalja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. számlájára.
Az OTP Banka Slovensko, a.s.-nél megnyitott bankszámlával rendelkező pályázók esetében az ösztöndíj 2011.10.17-én automatikusan jóváírásra került a számlán. Az ösztöndíj felvétele időben nem korlátozott, a pénzeszközök bármikor, akár 2011.12.15. után is felvehetőek a számláról.
Az OTP Banka Slovensko, a.s. „Tájékoztatás ösztöndíj kifizetéséről“ c. levélben nyújtott tájékoztatást az ösztöndíj kifizetéséről, melyet az egyes iskolákon keresztül juttatott el a pályázókhoz.
A tájékoztatás tárgyát az alábbiak képezték:
•    az ösztöndíjkifizetés folyamata
•    az ösztöndíj készpénzben történő felvételénél a bankba benyújtandó okmányok listája.
Tisztelt Pályázók és a pályázatban Közreműködők!
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., az OTP Banka Slovensko, a.s. és a Pedagógusszövetség nevében köszönjük az együttműködést a pályázóknak, az iskolák igazgatóinak, a segítőkész pedagógusoknak, a szülői szövetség tisztségviselőinek, az adatfeldolgozóknak, mindenkinek, akik segítettek a pályázatok feldolgozása és lebonyolítása során. A sikeres pályázóknak gratulálunk, és kívánjuk, hogy a támogatást hasznosan, a pályázati felhívással összhangban tudják felhasználni.

{iarelatednews articleid=”30814,30812″}