31306

A nagyszombati Szent Miklóstól elnevezett plébániatemplomban november19-én magyar misét tartottak, melyet Beér Miklós váci püspök celebrált.

A Novéna búcsú keretén belül tartott rendezvényen több közéleti személy is részt vett, köztük Mikuš Tibor, Nagyszombat megye elnöke, Kvarda József alelnök, és Csáky Pál volt miniszterelnök-helyettes is (1998-2006).
Nagyszombat egykori esztergomi érseki székhely volt, a plébániatemplom pedig az esztergomi érsek-prímások székesegyházaként szolgát. A hagyományok szerint minden november 21-hez közel eső szombaton magyar misét tartanak itt.

A Szent Miklóstól elnevezett plébániatemplom a 14. században épült. A templom északi oldalán egy kápolnában található a kegykép: a Könnyező Mária képe. IV. Pius pápa e helyhez 1852-ben teljes búcsút fűzött a szokásos föltételekkel. 1546 óta tisztelik itt a kegyképet, mint a város oltalmazójának képét. Négyszer vérrel könnyezett. Először 1663-ban a véres párkányi csata előtt. Ebben az évben mentette meg a Könnyező Szűz a várost a törökök támadása elől, sűrű ködöt bocsátván a tájra. Másodszor 1708. július 5-én, harmadszor 1708. augusztus 10-én, negyedszer 1708. augusztus 15-én, vagyis a kuruc háborúk nehéz napjaiban. E vérkönnyezések egyházhatóságilag felülvizsgáltattak. Mártonfy György prépost-kanonok jegyzőkönyvezte az eseményeket. Ekkor Pyber László volt a plébános, a hercegprímás pedig Keresztély Ákos. – írja a bucsujaras.hu. Itt található leírva a kegykép eredete is, mely szerint az eredeti festmény-ábrázolás a római Szent Elek- és Bonifác-templomban található. A 16. században Forgách Ferenc, a későbbi bíboros érsek másoltatta, megszentelte és az eredetihez érintette. Majd hazahozta és a nagyszombati Szent Miklós-templomnak ajándékozta. A festmény hársfadeszkán van. Nagysága 70×90 cm. Kék színezésű. A búcsúi engedély napja (1710. november 21.) van rajta feltüntetve. A pusztító pestis ugyanis ezen a napon ért véget a könyörgő körmenet után. 1808-ban a vérkönnyezés százéves évfordulóján, az ünnepségeken a magyar szónok Prohászka Ottokár püspök, a német nyelvű szónok Kóhl Medárd püspök, a szlovák nyelvű prédikátor pedig Csernoch János püspök volt. 1942 óta a búcsút megelőző kilenceddel vezetik be, de a kegykép tiszteletére minden szombaton délelőtt szentmise van.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”31108″}