30921

November 3-án délután a rimaszombati református templomban ünnepi istentisztelettel vette kezdetét a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának ötödik ülése, melynek keretén belül tizenöt lelkipásztort szenteltek fel.

A tanácskozás Rimakokován folytatódik, amely szombat estig tart. A nyolc programpont között szerepel az egyházban kialakult feszültség kérdése is. A délután három órakor kezdődő ünnepi istentiszteleten igét hirdetett Dobai Sándor, a komáromi egyházmegye esperese és Alžbeta Maková bodzásújlaki lelkipásztor. Az idén a II. lelkészképesítő vizsgát sikeresen letevő nyolc segédlelkészt, akik ezáltal teljes jogú lelkészekké és választhatóvá váltak, valamint azokat, akik korábban tettek eleget ennek a követelménynek, ünnepélyes keretek között szentelték lelkipásztorrá. A tizenöt lelkészt Fazekas László püspök, Géresi Róbert magyar és Marián Hamari szlovák püspökhelyettesek, valamint a hét magyar és két szlovák egyházmegye esperesei szentelték fel és bocsátották ki szolgálatba. Ilyen alkalomra utoljára két évvel ezelőtt, 2009-ben került sor. A Zsinat érdemi munkája az esti órákban, Rimakokován folytatódott a határozatképesség megállapításával, a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztásával és a tárgysorozati pontok jóváhagyásával, valamint a 4. ülés jegyzőkönyvének az elfogadásával.

Pénteken és szombaton a Zsinati Tanács beterjesztése alapján a Zsinat elé olyan programpontok megvitatása kerül, mint az egyházközségek jogállásáról és társulásáról, valamint a lelkészek választásáról szóló törvénytervezet. Megvitatásra kerül a lelkipásztorok díjlevelének a tervezete és jutalmazásukat elősegítő kreditrendszer is. A zsinati képviselőknek dönteniük kell a beterjesztésre került Közalapról szóló 1/2009-es törvény és az egyházi Alkotmány módosításáról is. A tárgyalási pontok között szerepel az egyházban kialakult feszültség kérdése is. Ennek előzménye az, hogy a Hanván megtartott májusi Zsinat után július 17-én a “nem csatlakozók” számára fórumot hívott össze Nagymihályba a két szlovák tanácskozási nyelvű egyházmegye vezetése és a Zsinat szlovák képviselői, melynek eredményeként nyílt levelet fogalmaztak meg a Zsinati Tanács irányába. Ebben kérték többek között egy rendkívüli Zsinat összehívását, a Magyar Református Egyházhoz való csatlakozási határozat visszavonását, a kétnyelvűség maradéktalan bevezetését, a gyülekezetek egyik egyházmegyéből a másikba való átlépésének egyszerűsítését. A Zsinati Tanács nem hagyta jóvá a rendkívüli ülés összehívását. A Zsinat mostani programpontjai közé viszont felvette az egyházban kialakult feszültség kérdésének a megvitatását, a két szlovák nyelvű egyházmegye egyházmegyei tanácsainak és zsinati képviselőinek közös állásfoglalását, ami viszont nem a Zsinati Tanács javaslataként került a zsinati tagok elé, hanem mint egyéni beadvány.

Reformata nyomán Felvidék.ma