palyazatiras

A Palóc Társaság jó másfél évtizeddel ezelőtt hirdette meg először azt a pályázatot, melynek célja a magyarságtudat elmélyítése, a szülőföld iránti hűség erősítése, az anyanyelvi képességek fejlesztése és a magyar fiatalok tehetségének kibontakoztatása.

A 16. alkalommal meghirdetett pályázatra várják a felvidéki, a magyarországi és az egész Kárpát-medencében élő magyar fiatalok jelentkezését, hogy dolgozataikkal, gondolataikkal járuljanak hozzá a nemzeti összetartozás eszméjének megszilárdításához és terjesztéséhez.

Idén a következő témákból válogathatnak a pályázók:

 „Itt ringatták bölcsőm…” – Bölcsőhelyem
A kincs neve: Édes Anyanyelv – Gondolatok az anyanyelvről
„Lángot adok, add tovább!” – Hagyományőrzők, hagyományélés napjainkban
„Őseinket felhozád Kárpát szent bércére” – Helyünk a Kárpát-medencében
„Úgy sarjad a vetés, ha időben vetünk” – A hazaszeretetre nevelésről
Bakaruhában – Visszaemlékezések családunkban
Fényképalbum – Családi fényképek nézegetése közben
Kihaló mesterségek nyomában – Tényfeltárás, helyzetkép
Úton, útfélen – A hazai táj szépségéről, megbecsüléséről
„S emberhez illik, hogy legyen joga!” – Az állampolgárságról

A pályázaton két kategóriában vehetnek részt a diákok akár több dolgozattal is.
Az I. kategóriában az alap (általános) iskolák felső tagozatosai, a II. kategóriában a  középiskolások. A dolgozatok terjedelme az I. kategóriában legkevesebb egy oldal, a II. kategóriában legkevesebb három oldal. Mindkét kategóriában a beküldött dolgozat 12 pontos, Times New Roman betűtípusú, másfeles sorközű legyen. A szépen kivitelezett pályamunkák előnyben részesülnek.
A pályamunkák elején fel kell tüntetni a dolgozatíró nevét, életkorát, a kategóriát, a lakcímét, e-mail címét, a település nevét magyarul, ahol az iskola működik, az iskola nevét, amelynek diákja, valamint a felkészítő tanár nevét és e-mail címét.

A dolgozatokat a következő címre kell eljuttatni:
e-mail címre: z.urban@paloctarsasag.real-net.sk
postai címre: egy példányban hagyományos postai úton
Palóc Társaság
991 11 Ipolybalog (Balog nad Ipľom)
Kör u. 194.

Mindkét módon történő küldés beérkezési határideje 2011. december 20.
Eredményhirdetés 2012. január 22-én, vasárnap, a Magyar Kultúra Napján Budapesten lesz, ahol mindkét kategória győztesei jutalomban részesülnek.
A Palóc Társaság a legjobb pályamunkák megjelentetéséről gondoskodik.

A Magyar Kultúra Napja tiszteletére a legutóbbi, 15. alkalommal meghirdetett pályázatra beérkezett pályaműveket a Kolczonay Katalin egyetemi tanár vezette értékelő bizottság értékelte. Az ünnepélyes eredményhirdetésre 2011. január 23-án a Magyar Kultúra Alapítvány székházában került sor Budán, ahol először adták át a legkiemelkedettebb általános és középiskolás diáknak a Józsa Judit kerámiaszobrász tervezte és készítette Magyar Kultúra-díjat (amelyen a Múzsa egy babérkoszorút nyújt át). Kávai Konrád magyarkanizsai és Borsó Ákos révkomáromi diák részesült a díjban, ráadásként a kitüntetettek magától az alkotó művésztől vehették át a Magyar Kultúra-díjat. Valamennyi nyertes és dicséretben részesült pályázó emléklapot és a támogatóknak köszönhetően értékes jutalmakat kapott. Ugyancsak megjutalmazták a diákokat felkészítő tanárokat is.
A pályázatra 35 alapiskolás és 56 középiskolás diák küldte be dolgozatát.
A pályázaton részt vettek a következő felvidéki alapiskolák: az ipolynyéki Balassi Bálint Magyar Tannyelvű Alapiskola, a tornai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, a deáki Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, az ipolyszakállosi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és a nagycétényi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola.
A felvidéki középiskolákat a következő iskolák képviselték: a komáromi Ipari Szakközépiskola, a lévai Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium, a párkányi Nyolcosztályos Gimnázium, a pozsonyi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Gimnázium, az érsekújvári Pázmány Péter Magyar Tanítási Nyelvű Nyolcosztályos Gimnázium, a somorjai Madách Imre Gimnázium és a zselízi Comenius Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium.

A 15. alkalommal meghirdetett pályázat díjazottjai voltak:
alapiskolások:
Kiemelt I. díj: Kávai Konrád (Magyarkanizsa)
I. díj: Benics Evelin (Bölcske), Kalamár Cyntia (Ipolyszakállos), Pozder Márk (Magyarkanizsa), Szeles Enikő (Csantavér)
II. díj: Horák Emese (Csantavér), Janszo Orsolya (Párkány), Keresztes Péter (Bölcske), Novák Bernadett (Ipolynyék)
III. díj: Berec Judit (Magyarkanizsa), Kiss Tamás (Magyarkanizsa), Molnár Krisztina (Torna), Nagy Regina (Magyarkanizsa)

Dícsérő oklevélben részesültek: Erdélyi Gréta (Torna), Fecske Zoltán (Torna), Földes Bence (Ipolyszakállos), Horváth Irén (Bölcske), Hőrigh Tamás (Nagycétény), Nagy Enikő (Csantavér), Nikl Csenge (Bölcske), Renczés Zsófia (Deáki)

középiskolások:
Kiemelt I. díj: Borsó Ákos (Révkomárom)
I. díj: Bíró Ágnes (Barót), Horváth Ádám (Csonfrád), Polgár Csilla (Somorja), Sóky Bernadett (Érsekújvár), Szabó Zsófia (Jászberény)
II. díj: Bankházy Angelika (Párkány), Bartusz Réka (Pozsony), Holop Zoltán (Zselíz), Jeges Boglárka (Bácstapolca), Gál Enikő (Barót)
III. díj: Deák Renáta (Barót), Gubík Réka (Léva), Latyák Edit (Bácstapolca), Tonhajzer Arabella (Miskolc), Török Jutka (Párkány)

Különdíj: Borbély András (Hódmezővásárhely), Demeter Emőke (Barót), Farkas Bertalan (Barót), Fehér M. Eszter (Bácstapolca), Forgács Gergely (Jászberény), Sándor Boróka (Barót), Szirák Tímea (Bácstapolca)

Dícsérő oklevélben részesülte: Klimaj Viktória (Zselíz), Kovács Máté (Révkomárom), Máthé Imola (Barót), Mohácsi Sarolta (Bácstapolca), Újházi Endre (Magyarkanizsa), Veres Krisztina (Barót), Volter Teodóra (Zselíz), Kosányi István (Magyarkanizsa)

A magyar nemzeti művelődést szolgáló Palóc Társaság nevében jó pályázást kíván idén is minden alapiskolásnak és középiskolásnak a társaság elnöke Z. Urbán Aladár.

 

EM, Felvidék.ma