trilogia_boritok

“Keleten olyan a gyepű, mint az üstben a forró víz. Bugyog, forrong ott minden, és békétlen, senki nem tudja, mit hoz a holnap. Ha tehát megindul valami keletről, a fejedelemnek lépnie kell, mint a táblán a játékosnak. Tán már most is sejti a táltosok jövendöléseiből, milyen sors vár a törzsszövetségre. Álmos soha nem bíz a véletlenre semmit…”

Akár ez a regényrészlet is lehetne a most megjelent, az olvasókat láthatóan meghódító Benkő László, monumentális regényfolyamának, a Honfoglalás trilógia köteteinek a vezérmottója. Nos, végre egy érdekes, eredeti kalandregény a Honfoglalásról – mindenféle pátosz nélkül! Egy biztos. Ez a „regényfolyam“ tarolni fog. Ugyanis – mindent tud, amit egy kalandregénynek tudnia kell. Ez a három vaskos kötet ugyanis elkapja az ember “frakkját”, s az ember kénytelen olvasni… Éjjel-nappal…olvasni fogja ezeket a könyveket….3 éjszaka alatt…ledarálja mind …

A Táltosidők a magyarok levédiai és etelközi őshazájába, úgy a 850-es évek derekára varázsolja el az Olvasót, s tulajdonképpen a történelmi-trilógia családregény-szálának cselekménye is valahol itt indul, hogy megvesse a trilógia alapjait. A főhős – Beke, a fiatal „mogyeri” vitéz – egy véletlen baleset s a családi vérbosszú elől menekülve más magyar törzsben keresi a boldogulást. Hogy zsákmányt és ennek révén feleséget szerezzen magának, részt vesz a Kazár Birodalom oldalán fellépő magyar sereg harcaiban. Csaknem végzetes sebesüléséből a sors szeszélye folytán éppen az ellenséges besenyők gyógyítják fel, és a vitéz rádöbben: a magyar törzsek elsőszámú ellensége nem ez a hozzájuk nagyon is hasonló és másoknak kiszolgáltatott pusztai nép, hanem a kazár alávetettség. A magyarok nagyfejedelme és a törzsfők ezt hasonlóan gondolják, és diplomáciai, katonai fondorlatok útján megkezdődik a lassú, de tervszerű elszakadás a kazár kaganátustól…

A végig érdekfeszítő tempóban megírt családtörténet nagy íve nem törik meg a trilógia következő kötetében, az Idegen tüzek-ben sem, amely egyszerre izgalmasan szép olvasmány és ragyogóan színes leírása a honfoglalást megelőző évtizedeknek. Tulajdonképpen egy monumentális freskó bontakozik ki előttünk a korai magyarok és besenyők életéről, s nem kevésbé a környező világról. A családtörténet tovább folytatódik, ami tovább ösztönzi az olvasót…Gecse, a magyar solymász – elszakadva törzsétől, véreitől és etelközi otthonától – immár Pannóniában él. Beilleszkedett az itt élő szlávok és frankok társadalmába, családja van, de ő mégis ízig-vérig magyar marad. Gecsét tragédiák sorozata kényszeríti arra, hogy nekiinduljon a világnak, vissza a távoli puszták felé, a régi szálláshelyekre, amelyek tágas környékén már összeszedte erejét és felemelkedett a honfoglalásra készülő magyarság. Képes-e szívet is váltani az, aki hazát vált? Etelközben pedig folyik a készülődés: Álmos és Árpád erősítik a törzsszövetséget, és okos diplomáciával, vitézi tettekkel hírnevet és tiszteletet vívnak ki.

Ha valaki úgy gondolja, hogy majd abbahagyja a Honfoglalás trilógia olvasását – nos, nehéz dolga lesz… Ebben a stádiumban, amikor a Honfoglalás trilógia vírusa teljessen a hatalmába kerítheti az olvasót, az olvasónak tudomásul kell majd vennie, hogy az utolsó kötetre – újra rá kell szánnia az utolsó, harmadik éjszakáját is, s garantáltan nem fog aludni… A harmadik részben, A Megszerzett föld-ben sem lassít a szerző, rögtön felpörgeti az adrenalint…Bizánci követek érkeznek Álmos nagyfejedelem és fia, Árpád vezér szálláshelyére, hogy a hatalmas pusztai nép segítségét kérjék a bolgár cár ellen. A keletről szorongatott besenyők a védtelen „mogyeri” szállásokat támadják… A Kárpátokon túl terül el a titokzatos, óriási, zöldellő medence… A törzsszövetség vezérei tudják, hogy diplomáciával és fegyverrel lehet csak megvenni azt a bolgártól, a morváktól és a szlávoktól… A Megszerzett föld hősei részesei annak a földszerzésnek, amit Honfoglalásként tartunk az emlékezetünkben. A regényfolyam hőseinek öröme és bánata, a fájdalom és a boldogság tovatűnő pillanatai röppennek el a szemünk előtt, megállíthatatlanul száguld előre az idő és a sorsukat alakító történelem. Részesei ennek a történetnek az ősök éppúgy mint mi magunk, a kései utódok. Egy nép, amely földet és hazát szerzett magának Európában…Végezetül pedig egy utolsó kérdés, amire csak Ön kaphat választ, kedves Olvasó: Egyesül-e végre a rég szétszakadt család, vagy mást akar Tengri, a magyarok istene?

Érdekli Önt a Honfoglalás trilógia?

Katt: http://www.konyvklub.sk/product_info.php?products_id=4068&osCsid=ps68rmn0i1hiiu29oo3ja6blm7