31432

Csepécz Szilvia (M. Csepécz Szilvia) Madách- és YBBY-díjas író, költő, szerkesztő-riporter Érsekújvárott született 1965. május 19-én. Megrendüléssel értesültünk, hogy 2011. december 4-én elhunyt. December 7-én, szerdán 13 órától búcsúzhatnak el tőle barátai, tisztelői Párkányban az új temetőben.

„M. Csepécz Szilvia a nyolcvanas évek elején, alig tizennyolc évesen, az Iródia-csoport egyik legfiatalabb tagjaként indult, és verseivel – egyetlen női szerzőként – szerepelt a Próbaút című antológiában.

Történések küszöbén című első önálló könyvpublikációja a rendszerváltás idején látott napvilágot. Ez a „pályakezdő kötet” szikár önmeghatározások és fogékony tekintetű körbepillantások dialektikája, és megfordítva: finom vallomások és mord látleletek egysége. A költő – s azóta írónő – ha rendszertelenül is, de folyamatosan publikál. Egyéni hangú lírikus, aki az avantgárd poétikák tapasztalataiból, az objektív költészet érzékelés- és kifejezésmódjából, a posztmodern szövegköltészet eredményeiből egyaránt merít. Noha használ rímeket, többnyire mégis szabad verseket ír. Ezek viszont sohasem túlírtak, pontos képei, metaforái ökonomikusan illeszkednek a feszesen megkomponált formakeretbe, és őszinte érzelmeket, saját atmoszférát hordoznak. Legutóbbi, Magház című verseskötetét 2001-ben az Irodalmi Alap Madách Imre-díjának odaítélésével jutalmazták.

M. Csepécz Szilvia az elmúlt másfél évtizedben verseskötetei és lírai-balladisztikus regénye, az Egyszerű viselet mellett három, gyermekeknek szánt könyvet is megjelentetett. Az első, Az ajtón túl című versgyűjtemény a kicsik mellett a kamaszokat is megszólítja. Ennek olvasói sikerét az ország legkülönbözőbb pontjaira szóló meghívások, és a rendhagyó, játékos és oldott légkörben tartott író-olvasó találkozók jelzik. Gyermekversei a kötött versformák mellett finom arányérzékkel szintén el-elkalauzolják kis olvasóit a szabad versek világába is. Második gyermekkötete a Kicsi, kisebb, legkisebb című meseregény. De a lírikus ebben a szövegkörnyezetben is megtalálja a módját a „rímteremtésnek”. Ez a kötet 1997-ben Szlovákiában a „Legjobb gyermekkönyv” IBBY-díját kapta, melyet M.Csepécz Szilvia személyében – az Unesco intézményének számító pozsonyi Bibiana Nemzetközi Gyermekművészeti Házban – először vehetett át szlovákiai magyar szerző.

A meseregény azóta második kiadásban is elfogyott, s hasonlóan nagy sikernek örvend a szerző harmadik, gyermekeknek-kamaszoknak szánt kötete is, a Hess hegy titka és a fapapucsok. Mindegyik kötetre jellemző, hogy az olvasó a gyermeki fantáziát felcsigázó, izgalmas kalandok olvasása közben őszinte emberi kapcsolatokkal, érzelmek és érzések gazdag skálájával találkozik, a valóság és a képzelet világának mezsgyéjén.

A népszerű írónő következő ifjúsági művével, a Királylány a kukában (MEDIAN, Pozsony 2009. Illusztrálta: Méri Andrea) cíművel folytatta egyéni hangú és humorú, kalandokba ágyazott, ám korunk véres és agyondramatizált mese-, illetve rajzfilmfiguráitól fényévnyi távolságra levő regényeinek sorát.”

HM, AnimaPortal.eu/Felvidék.ma