biblia

Park Sung Kong a református egyház alkalmazásában lévő koreai missziós lelkipásztora jóvoltából egy héttagú fiatalokból álló csoportot látogat el január 21-28-a között Szlovákiába a Közép-Európa missziós projekt keretén belül.

Ittlétük alatt ellátogatnak Marcelházára, Lévára, Komáromba és Érsekújvárba. A többnyire egyetemisták és a Szöuli Dongan Presbiteriánus Egyház ifisei alkotta AMMI – Én népem – csoport nem első alkalommal jár Szlovákiában. Park Sung Kong a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház alkalmazásában lévő koreai missziós lelkipásztora jóvoltából már tizedik alkalommal látogatnak el a közép-kelet európai térségbe.
Missziói előadásukkal általában Csehországot és Szlovákiát keresik fel és tesznek bizonyságot a hitükről. Az AMMI missziói csoport három szolgálati területen fejti ki tevékenységét. Egyrészt fontosnak tartják az európaitól különböző koreai egyháztörténet és kultúra ismertetését, másrészt hazájukban segítenek a szegényeken és a rászorulókon is. Ugyanakkor a legfontosabb feladatuknak tartják az evangélium hirdetését előadások és bizonyságtételek által.
Missziói szolgálatukat Prágában kezdik január 16-án, majd Ostraván folytatják. Szlovákiába január 21-én érkeznek. Itteni ötnapos programjuk Marcelházán, az imaheti alkalmon való részvétellel kezdődik. Másnap ugyanitt egy ökumenikus istentiszteletre kerül sor a pozsonyi és az érsekújvári koreai gyülekezetekkel Rácz Elemér és Park Sung Kon igeszolgálatával. Ellátogatnak a Lévai Református Egyházi Gimnáziumba is, ahol evangelizációs alkalmon szolgálnak Kassai Gyula és Süll Tamás vezetésével. Komáromban pedig meglátogatják a református egyház központját, a Firesz Duna Mente irodáját, a Selye János Egyetem Teológiai Karának könyvtárát Molnár Árpád és Süll Tamás vezetésével.

Reformata, Felvidék.ma