31907

Az Életút 2011 pályázat keretében a személyes múlt egy-egy eseményének, az életútnak, avagy egy, a pályázó életében valamiért fontos, emlékezetes történelmi pillanat megírását szorgalmazzák a pályázat meghirdetői.

A magyarországi Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Sajtófőosztálya emlékezésre, a múlt megidézésére hívja fel az időseket, nyugdíjasokat. Pályázhatnak 60 év feletti természetes személyek.
Hírportálunk érdeklődésére a pályázatkezelő úgy tájékoztatott, hogy határon túli magyarok munkáit is várják…
„A bölcsek szelíd nyugalma ömölt szét // Szépmívű arca évötvözte lapján, // Köszöntött, és én elmerengve néztem.” – Tóth Árpád megkapó sorai szüleinket, nagyszüleinket, a dédszülőket juttatja eszünkbe. Ugyan ki nem merengett már el így, ha csak egy pillanatra is, az idősek ráncos ábrázatán fürkészve a múltat, kutatva a forrását annak a megmagyarázhatatlan egyenes tartásnak, nyugodt jóságnak, amely kizárólag az élet alkonyán járó ember sajátja? Ugyan kit nem foglalkoztatnak azok a titkok, történetek, amelyeket ezek a tiszta tekintetek hordoznak, s miért mulasztjuk el mégis megkérdezni őket? Most itt a lehetőség: üljünk le a múlttal, a történelemmel egy percre, s hallgassunk történeteket, életutakat, meséket, sorsokat. Kérdezzük meg az időseket!

A pályázati kiírás, egyéb részletek a Pályazatok rovatunkban.

Felvidék.ma