ory-peter01

 Pro Civis Polgári Társulás elkészítette az iskolai és a napközis beiratkozásokhoz szükséges összes okirat kétnyelvű változatát, amelyet törvényesen használhatnak alapiskoláink pedagógusai és a szülők a gyermek iskolai elhelyezése során.

A Pro Civis Polgári Társulás csatlakozik azokhoz a szlovákiai magyar civil szervezetekhez és társadalmi szövetségekhez, amelyek a közelgő iskolai beiratkozások kapcsán arra biztatják a magyar szülőket, tegyék gyermekük számára lehetővé, hogy a boldogulásukhoz szükséges tudás alapjait anyanyelven szerezhessék meg.
Emlékeztetjük őket arra, hogy tudományos kutatások igazolják, a gyermek harmonikus szellemi és lelki fejlődését segíti, ha anyanyelvi környezetben kell megbirkóznia az iskolai kötelességekkel, miközben évszázadok gyakorlata bizonyítja Ján Amos Komenský elméletét, amely szerint a tanuló a legmegalapozottabb tudásra anyanyelvén tehet csak szert. Erre a tudásra aztán építeni lehet más nyelven vagy nyelveken is, amire nagyszerű példa a tizenhárom magyar Nobel-díjas életútja Szent-Györgyi Alberttől kezdve Gábor Dénesen át Oláh Györgyig.
A Pro Civis Polgári Társulás a szülők helyes döntéséhez és az iskolai beiratkozások sikeres lebonyolításához saját munkájával is szeretne hozzájárulni. Ezért elkészítette az iskolai és a napközis beiratkozásokhoz szükséges összes okirat kétnyelvű, szlovák-magyar változatát, összesen 10 űrlapot, amelyet törvényesen használhatnak alapiskoláink pedagógusai és a szülők a gyermek iskolai elhelyezése során. Az űrlapok használatával a pedagógusok és szülők megszüntethetik azt az abszurd helyzetet, hogy a magyar tanítási nyelvű iskolába való beíratást kizárólag szlovák nyelven valósíthatták meg. Amennyiben a szülők az iskolában nem kapnak kétnyelvű űrlapot, letölthetik a www.onkormanyzas.sk honlapról.
“A 18 oldalnyi űrlapgyűjteményt 30-30 példányban juttattuk el a napokban 271 alapiskolánkba, tehát minden olyan oktatási intézmény megkapta, ahol magyar nyelven tanulhatnak gyermekeink. Az iskolák a postai küldeményt térítésmentesen kapták meg és ingyen használhatják fel az űrlapokat a beiratkozás alkalmával.” – informálta a Felvidék.ma-t Őry Péter, a Pro Civis Polgári Társulás elnöke.

Felvidék.ma