31920

 A doni magyar katasztrófa hadtörténetének minden eddiginél teljesebb, a sokatmondó részletekre is kiterjedő és ezért minden korábbinál hitelesebb feldolgozása ez a mű.

A doni magyar katasztrófa hadtörténetének minden eddiginél teljesebb, a sokatmondó részletekre is kiterjedő és ezért minden korábbinál hitelesebb feldolgozása ez a mű. A hadtörténész aprólékos levéltári kutatásai során nemcsak a drámai eseményeket és a tragédiát előidéző katonai előzményeket és politikai hátterüket rekonstruálta – emlékirataik révén vagy beszélgetések során sok tanút is megszólaltatva -, hanem a lehető legnagyobb teljességgel a II. Magyar Hadsereg tisztikarának névsorát is. A Zrínyi Kiadónál megjelent 1994-ben majd 2001-ben.

Szabó Péter az egyik legavatottabb szakértője a 2. magyar hadsereg 1942-43 közötti történetének. Munkájában levéltári forrásokat, korabeli naplókat és visszaemlékezéseket egyaránt felhasznált. Sok egykori résztvevőt személyesen is felkeresett, és a velük készült beszélgetéseket is beépítette könyvébe, mely így egyedülállóan hiteles képet ad a Don-menti harcokról, a katonák és a munkaszolgálatosok soha nem feledhető tragédiájáról.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”31864″}