33110

 A Nagymegyeri Városi Könyvtár 2011-ben, A hazáért és a szabadságért címmel, egy feladatlapot állított össze az álatlános iskola felső tagozatos, ill. a középiskolás diákok részére. 2012. március 22-én, a könyvtár épületében, megrendezésre került a verseny második fordulója.

A kétfordulós verseny témája II. Rákóczi Ferenc kora, élete és a nevéhez fűződő szabadságharc volt. Minden magyarul tanító pedagógusnak elsőrendű felelőssége a nemzettudat, a kiemelkedő történelmi események és személyiségek megismertetése. E nemes eszmék teljesítéséhez járulnak hozzá akár az ilyen versenyek megszervezése is. A versenybe bekapcsolódtak a nagymegyeri Corvin Mátyás Gimnázium, a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnázium, a nagymegyeri Bartók Béla Alapiskola, valamint a Lakszakállasi Magyar Tannyelvű Alapiskola diákjai.

II. Rákóczi Ferenc nevével nemcsak a történelemkönyvek lapjain találkozhatunk, hanem az irodalomkönyvek oldalain is megtalálhatjuk nevét. A fejedelem ugyanis nagy pártfogója volt az irodalomnak. Az a nyolc év, mely alatt megkísérelte megszervezni az önálló magyar államot, irodalmi szempontból is rendkívül termékeny időszak volt. Tollát mindig a hazaszeretet vezette. Politikai vagy harcra buzdító beszédeket mondott, olyan imádságokat szerkesztett katonái számára, amelyeket minden felekezetbeli elmondhatott. Egyéniségét, belső énjét és a vele történt eseményeket a latinul írt Vallomásokban és a franciául írt Emlékiratokban tette közzé. A két mű egységet alkot. Míg a Vallomások a fejedelem ifjúkorát, külföldi élményeit, letartóztatását írja le, ill. a szabadságharc kitöréséről, majd az azt követő bujdosásról szól; addig az Emlékiratokban a szabadságharcról és annak bukásáról ír.
Hogy miért pont Rákóczi Ferenc? Azonkívül, hogy jelentős az irodalomtörténet számára munkássága, emberként is nagyot alkotott, példaként állva a 21. század előtt. Rákóczi egy olyan genetikai örökséggel rendelkezett, amit a Zrínyiektől kapott – a török elleni háborút, a magyarság nemzeti megőrzését, a függetlenség és a szabadság szeretetét. Az egyetlen ember volt Magyarországon abban a világban, akibe bele lehetett fektetni a bizalmat. Tudjuk, hogy Zrínyi Ilona gyermekeként látta meg a napvilágot. Jezsuita szellemben nevelkedett, ennek köszönhetően magas fokú műveltséget kapott. Kitartó munkára, bátorságra és az igazság keresésére nevelték.Valamennyi korban bizony szükség van arra, hogy legyenek olyan emberek, akik képesek felismerni koruknak problémáit. Rákóczi rendelkezett ezzel a képességgel, bátran kiállt. 1703. június 14-én hazaszökött a bécsújhelyi börtönéből, és a magyar szabadságharc élére állt. Vállalta a nehéz küzdelmet, kiállt a magyar szabadságért. Magyarország függetlenségét és szabadságát akarta visszanyerni.

Az első forduló feladatainak megoldása búvárkodásra sarkallt minden egyes diákot. A helyes válaszokat neves szerzők könyvlapjai rejtegették A feladatok között volt keresztrejtvény, totó-lottó, várfelismerés, de ugyanakkor hangsúlyt kaptak az irodalmi témájú kérdések is.
A második forduló bőven igényelte a kor társadalmának ismeretét. A megoldandó feladatok többek között volt családfakutatás, a kurucok ruházatának és a Rákóczi-féle zászlajának ismerete. Természetesen a versenynek vesztesei nem voltak, csupán győztesei. Örültünk, hogy egy ilyen barátias hangulatú délelőttön egy neves emberre emlékezhettünk. Mindenekfölött értékes könyvcsomaggal ajándékoztak meg bennünket a szervezők. A diplom átadását személyesen a VMK igazgatója, Gútay László adta át.

Ezúton szeretném megköszönni a könyvtár dolgozóinak (Fitzel Jolán, Mikolai Mónika, Fitzel László), hogy ma is fontosnak tartják azt, hogy becsempésszék a diákok hétköznapjaiba a magyar kultúra, a nemzeti történelem és a könyv iránti szeretet. De különösképpen azt köszönöm, hogy a verseny megszervezésével egyúttal emlékeztettek olyan példaérékű ember cselekedetére, mint amilyen, például, II. Rákóczi Ferencé volt.

Balogh László, Felvidék.ma