fico robert 11A Robert Fico vezette egyszínű – kizárólag a Smer alkotta – szlovák kormány mai ülésén elfogadta a kormányprogramot.

A kormányprogram május másodikán kerül a szlovák parlament elé.

A szlovák kormány – a dokumentumban vázolt – tervei alapján önkéntessé teszi a pályakezdők belépését a nyugdíjbiztosítási rendszer második pillérét alkotó magán nyugdíjpénztárakba, valamint a munkanélküliség csökkentésével és a minimálbér folyamatos növelésével is számol, valamint az adók és a járulékok egységes beszedésének szükségességét is felveti. A kormány első helyen a lakosság biztonságérzetének a válság hatásaival szembeni megerősítését tűzi ki célként, majd rögtön ezt követően a közkiadások konszolidációját említi, amelynek hatására a költségvetés hiányának 2013-ra három százalék alá kell csökkennie. A kormányprogram a fiatalok és a hosszú távon munkanélküliek számát is csökkenteni kívánja, valamint az egyes régiók kiemelkedő munkanélküliségét is orvosolni akarja.  Robert Fico kabinetjének programja kötelezettséget vállal, hogy megteremti a feltételeket a nemzeti kisebbségek fejlődése számára. Ígéretet tesz a kisebbségek identitásának, nyelvének, kultúrájának és hagyományainak megőrzésére és fejlesztésére is. A kormányprogram azzal is számol, hogy az átlagon felüli jövedelemmel rendelkező magánszemélyek és vállalatok jövedelmét magasabb adóterhekkel sújtja, illetve a vagyonhoz kötődő adóterhek emelését is fontolóra veszi. Ugyanakkor elutasítja annak lehetőségét, hogy a költségvetés adóbevételeinek növeléséhez a fogyasztásra kötődő adóterhek emelését egyedüli forrásként használja. A programban az adók kapcsán szintén említés esik arról, hogy a kormány fontolóra veszi a pénzügyi tranzakciók megadóztatásának lehetőségét is. Robert Fico kormányának programja a nyugdíjrendszer finanszírozásának fenntarthatóságát is célul tűzi ki. “A nyugdíjrendszer finanszírozásának stabilizálásához jelentősebb mértékben hozzájárul majd az UNITAS projekt megvalósítása, amely egységesíti az adók a vámok és a járulékok beszedését” – olvasható a dokumentumban. A munkaügyi, szociális és családügyi tárcát érintő tervek keretében a kormányprogram feladatul tűzi ki a minimálnyugdíj bevezetését is. “A nyugdíjrendszer a mindenki számára egyenlő nyugdíjigényre alapozódjon úgy, hogy biztosítsa a minimális nyugdíj bevételt a szolidaritás és az érdemek kiegyensúlyozott mértéke mellett” – szögezi le a dokumentum. A kormányprogram – Robert Fico korábbi kijelentéseivel összhangban – a választások jelenlegi rendszere megváltoztatásának lehetőségével is számol.

A szlovák kormány pénteki ülésén a kormányprogram mellett megvitatták a  a Szlovák Köztársaság stabilitási programját és a Szlovák Köztársaság 2012-re vonatkozó nemzeti reformprogramját is.
Az előbbi a 2012 és 2015 közötti évekre vonatkozó középtávú stratégiát tartalmazza az ország – az EU erre vonatkozó 3 százalékos irányelve által előírt szintet meghaladó – költségvetési deficitjének csökkentésére. Ezzel összefüggésben a kabinet megtárgyalta a közkiadások – 2013 és 2015 közötti évekre vonatkozó – sarokszámainak tervezetét. A másik dokumentum pedig Robert Fico kormányának ez évre tervezett – többek közt a közkiadások deficitjének lefaragását érintő – reformterveit tartalmazza.

{iarelatednews articleid=”33325″}