33595b

A Mosonszolnoki Ifjúságért Hagyományőrző Egyesület 2012. április 21-ére, kórustalálkozóra invitálta a Csemadok feketenyéki Szivárvány, és a szímői Rozmaring éneklőcsoportokat.

A cél a kulturális rendezvényen túl, megemlékezni a Mosonszolnokot érintő lakosságcseréről, azaz a német lakosság 66 évvel ezelőtti elhurcolásáról, valamint a 65 évvel ezelőtti Felvidéki kitelepítésről. Az emlékdélután szentmisével kezdődött, melyet Varga Zoltán piarista atya mutatott be a kitelepítettek és elhurcoltak tiszteletére. Majd a templom falán lévő magyar és német emléktáblákon a MIHE, a tavaly felavatott átdöfött szívet jelképező emlékműnél pedig a Csemadok és éneklőcsoportjaik nevében Losonszky Margit, Molnár Borbála és Kantár Éva helyezték el koszorúikat és virágaikat. Mosonszolnokra több mint húsz Felvidéki községből lettek kitelepítve. Legtöbben Feketenyékről (214 fő), Szímőről (107) és Nagyfödémesről (44), valamint Csilizradvány, Diósförgepatony, Csicsó, Vajka, Nagylég, Gútor, Bős, Vereknye, Benkepatonyrét, Tallós, Vezekény, Búcs, Izsa, Medve, Dunaszerdahely, Komárom, Somorja és egyéb falvakból leltek itt új otthonra.
A művelődési központban tartott megemlékező kultúrműsor előtt Kocsis Angéla, a MIHE elnöke felolvasta Mangó Zoltán történész történelmi áttekintését. A helyi és a vendég éneklőcsoportok műsorát szavalatok színesítették. A családi kötelékek a múlt és jelen szorosan összekapcsolja Mosonszolnok és Feketenyék lakosságát, s a fiatal nemzedék baráti kapcsolatai pedig a jövőbe mutatnak.  A kultúrműsort követő kötetlen beszélgetésen a csoportok további közös rendezvényeinek, fellépéseinek tervei is kirajzolódtak. Kocsis Angéla a MIHE elnöke szólt  „ Évkörös „ programjaikról. Ilyen a hagyományőrző disznóvágás, fánkfesztivál, jótékonysági vásár és gálaest, népdalgyűjtő tevékenységük, foltvarró verseny, biciklis zarándoklat, játszósátor, Márton-napilibázás, s még sorolhatnám. Céljuk a generációk közötti kapcsolatok építése-ápolása, fontosnak tartják, hogy a fiatalok tanulják és őrizzék a hagyományaikat.
A települések sokat tesz azért, hogy a szoros családi kötelékeken túl minél szélesebb körben ápolják a baráti kapcsolatokat, s látogassák egymás rendezvényeit, nem csak templomi hangversenyekre és kulturális rendezvényekre gondolunk (nyugdíjasklub, sport, falunap, ifjúsági vetélkedők)).
A kitelepítés 60. évfordulója alkalmából a múlt szomorú eseményeit dokumentálva Mosonszolnok és Feketenyék is nagyszabású kiállítást rendezett, valamint kisfilmeken örökítette meg a még élő érintettek visszaemlékezéseit. Nagyon sokan köszönetet érdemelnek ezért, köztük az önkormányzatok, a MIHE, a feketenyéki Csemadok szervezet, Halász Zoltánné, Mezei István,  Popluhár Ede  és Vedrődi László családjával, ahol az unokák,  Angéla és Noémi  a 3. generáció tagjaiként szerveznek rendíthetetlenül. Sokan féltve őrzött fényképekkel, személyes használati tárgyakkal gazdagították a kiállítás anyagát, mely állandó tárlatnak készült, s a Felvidékről kitelepített, deportált, menekült és kitoloncolt azon 530 személynek állított emléket, akik Mosonszolnokon leltek ideiglenes lakóhelyre vagy végleges új hazára.  A több hónapig nyitva tartó tárlatot több ezren tekintették meg, melynek gondozását, fejlesztését szívügyének tekintette a Mosonszolnoki Ifjúságért Hagyományőrző Egyesület (Sajnos egy idő után helyhiány miatt szét kellett bontani)

L.M (SZAKC), fényképezte:Molnár Gy.

Képgaléria itt

{iarelatednews articleid=”33596″}