33833

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége keretében tevékenykedő Iskolavezetők Országos Társulásának elnöke, a pozsonyi Duna utcai alapiskola és gimnázium igazgatója, Morvay Katalin beszélt a Pátria rádióban az idei Monitor 9 eredményeiről.

Morvay Katalin elmondta, hogy a kilencedikesek tesztelése egy nagyon jó dolog. Már a gimnáziumok és középiskolák is a felvételi kritériumok egyik tényezőjeként tartják számon. Tehát nem csak az iskolai átlag, hanem a Monitor 9 eredmények is szerepet kapnak a felvételiknél. Morvay Katalin úgy gondolja, hogy nagyon jó az iskoláknak is, a diákoknak is, hogy van egy külső megmérettetés. Ha a tanulók valóan önállóan, külső segítség nélkül oldják meg a feladatokat, akkor ez igenis jó felmérés, mert nem csak tudásszintet mér, hanem felméri az értő olvasást, a szövegértést, a logikus gondolkodást és bonyolultabb gondolkodási folyamatokat is tartalmaz. Értelme az egésznek természetesen csak akkor van, ha az iskolák tisztességesen végzik.

A Monitor 9-cel kapcsolatban negatívumként emelte ki, hogy túl korán, már márciusban megíratják a tanulókkal. Ez után sokan már nem hajlandóak tanulni. A pedagógusok igyekeznek elérni a minisztériumban, hogy a tesztelést halasszák későbbre.

A szakemberek azt mondják, hogy egy teszt akkor jó, ha sikeressége 58-60 százalék körül mozog, illetve ha annak eredménye közel áll a tanulók iskolai átlagához. Országszerte összesen 43.513 diák írta meg a teszteket, közülük 2.874 magyar iskolás. Általánosan elmondható, hogy a gyerekek saját magukhoz képest jól megírták a teszteket.

A matematika-eredmények országos átlaga 57,5 százalék lett, tehát elmondható, hogy a teszt jó volt. Abszolút elhanyagolható a különbség a szlovák és a magyar tannyelvű intézmények között, de nem tapasztalható számottevő eltérés az állami-, egyházi- vagy magániskolák között sem, vagy a városi vagy falusi iskolák között. Az egyes kerületek eredményeiben sem voltak komolyabb eltérések.

A magyar tannyelvű iskolák szlovák nyelv és irodalomból 59,4 százalékos eredményt értek el, ami remeknek mondható, főleg ha összehasonlítjuk a szlovák intézmények kimondottan gyengének mondható 54,5 százalékos teljesítményével. Egyértelműen kijelenthető, hogy a magyar iskolákban színvonalas szlovák nyelvoktatás folyik. Itt nagyobb különbségek tapasztalhatók a kerületek között is. A pozsonyi kerület magyar iskolái 20 százalékkal, a nagyszombati kerület magyar iskolái 10 százalékkal írtak jobb teszteket, mint a többi kerület iskolái. Ez egyértelműen a környezet hatása, a nyugati gyerekek többet használják a szlovák nyelvet iskolán kívül is, ezért jobban megtanulják.

Magyar nyelv és irodalomból is jobbak a magyar gyerekek, mint szlovák társaik. Az eredmény 56,7 százalék lett. Az irodalmi rész majdnem 10 százalékkal jobban sikerült, mint a nyelvtani. Nem volt itt sem meghatározó különbség az iskolák között. A legjobbak magyarból is a pozsonyi és nagyszombati kerületek iskoláinak tanulói lettek.

Pátria rádió nyomán Felvidék.ma