nemeth gabriella 03

Alább Németh Gabriella, az MKP szociális, családpolitikai és egészségügyi alelnöke nyilatkozatát olvashatják a kormányprogrammal kapcsolatosan:

A II. Fico-kormány programjának szociális és egészségügyi részében több olyan megállapítás és elképzelés szerepel, melyek megegyeznek az MKP választási programjában leírtakkal. A lényeges különbség abban rejlik, hogy az MKP konkrét javaslatokat is megfogalmazott pl. a munkanélküliség csökkentésére, a foglalkoztatás növelésére, az egyre mélyülő szegénység megállítására és még folytathatnám a sort. 
A nyugdíjak szinten tartásának biztosítására, illetve az idős emberek életminőségének megtartására konkrét javaslatokat nem említ, lényeges javulást nem helyez kilátásba. Új elem a minimális nyugdíj bevezetésének terve, de nem mondják ki, miként érik majd el, hogy annak megszabása igazságos és kiérdemelt legyen. A II. nyugdíjpillér újbóli megnyitása, illetve az egyes alapok jogosultságának átértékelése negatív hatással lesz a rendszer működésére, ugyanis hatékony és gazdaságos működést csak tartós feltételek mellett várhatunk. A politikai garnitúrák gyakori váltakozása folytán a beavatkozások destabilizálják a rendszer működését. Örömmel vettem tudomásul, hogy választási programunkból belekerült a kormányprogramba a III. nyugdíjpillér attraktívabbá tétele. Szintén választási programunk részét alkotta és belekerült a programba is, hogy az állam és az idősek közti problémák rendezésének megoldásába, a szolgáltatások elérhetőségének biztosításába be kell vonni az önkormányzatokon kívül az egyházakat és a nonprofit szervezeteket is.
A lakáspolitikával foglalkozó rész nagyon általános, szinte semmilyenúj éskonkrét elképzelést nem tartalmaz.
Pozitív eleme a programnak, hogy rámutat a gazdaságpolitika és a szociális politika összehangolásának szükségességére.
Az egészségügy területén a kormányprogram megállapítja, hogy a közegészségügy helyzete leromlott, de erre a tarthatatlan helyzetre nem kínál gyors,hatékony és főleg tartós megoldást. Elutasítja a kórházak transzformációját, de nem utal arra, hogyan biztosítják majd a további eladósodás megakadályozását.
A kormányprogram az orvos- és nővérbérek fedezetét csupán a rendelkezésre álló anyagi eszközök nagyságában szabja meg. Nem tesz konkrét javaslatot arra, miként képzelik el az egészségügyben huzamosabb ideje tartó pénzhiány megoldását, hogyan akarnak több pénzt juttatni a rendszerbe, mindössze az eddig is rendelkezésre álló források felhasználásának hatékonyabb ellenőrzését tervezik, ami természetesen szükséges, de nem jelent megoldást az akut pénzhiányra. Az állam biztosítottjai után fizetendő elvonás összegének emeléséről szó sem esik annak ellenére, hogy a választási kampányban a Smer SD politikusai erről intenzíven beszéltek.
Az ellátórendszer ésszerűsítésének szorgalmazása egyértelműen az egyes kisebb kórházak megszüntetését vetíti előre, ami számunkra a magyarlakta területeken működő városi, illetve megyei kórházak számának csökkenését, a várólisták meghosszabbodását és a betegek még hosszabb utaztatását eredményezi majd. Az egyetemi kórházak fejlesztésének támogatása egyértelműen a kisebb kórházak megszűntetését jelenti.
Negatívan értékelem, hogy az ellátórendszer teljes mértékben az állam felügyelete alatt marad, a megyék a minimális ellátórendszer kialakításába továbbra sem szólhatnak bele, továbbra is a hivatalnokok döntenek majd az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségéről.
A gyógyszerárak várható alakulásáról és elérhetőségükről csupán egy bekezdés szól, melyben szó sincs a gyógyszerek utáni HEA csökkentéséről vagy más konkrét elképzelésről.
Az elektronikus információs rendszer (e-Health) bevezetése belekerült ugyan a kormányprogramba, de a DRG rendszer bevezetésének időpontjáról, illetvetámogatásáról nem tesznek említéstannak ellenére, hogy ez,ha meg nem oldaná is, de részben orvosolná az egészségügyben tapasztalható pénzhiányt.

Németh Gabriella, az MKP szociális, családpolitikai és egészségügyi alelnöke
Felvidék.ma