33715

A szervezők célja a magyar református identitás erősítése a szórványosodó egyházmegye területén, valamint Czeglédi Péter gályarab lelkész és társai emlékének ápolása.

A Barsi Református Egyházmegye, a Lévai Református Egyházközség és a Czeglédi Péter Református Gimnázium közös rendezvényeként második alkalommal kerül sor a Czeglédi Péter Napokra. A gazdag programot kínáló rendezvény május 5-én presbiteri konferenciával kezdődik és a május 13-ai garamsallói megemlékezéssel ér véget. A rendezvény keretében veszi fel a református gimnázium Czeglédi Péter gályarablelkész nevét.

A Barsi Református Egyházmegye gyülekezeteinek küldetésének megfogalmazásában útmutató alapot képez a XVII. században szolgáló gályarab lelkészeik hitvalló élete. A lévai Czeglédi Péter és Rimaszombati Kis János, a sárói Szódói Balogh András, az ipolysági Szecsei János, az újbarsi Körmendi György mindnyájan egyházmegyében szolgáltak és gályarabságot szenvedtek. Kiállásuk és szolgálatuk arra kötelezi az itt élőket, hogy emléküket különféle formában ápolják és örökségüket megtartsák. Czeglédi Péter leszármazottai, a Czeglédy család soraiból több lelkész is szolgált a barsi egyházmegye gyülekezeteiben a XX. század első felében. A barsi egyházmegye ezért kiemelt fontosságúnak tartja a gályarab lelkészek és a Czeglédy család örökségének ápolását.

„Egyházmegyénk területén több egyházközségben is szolgáltak a Czeglédy család neves lelkipásztorai. Czeglédy Pál hontvarsányi, garamsallói, majd lévai lelkész-esperes volt, Czeglédy Sándor bibliafordító és fia, Czeglédy István Nagysallón szolgáltak. A barsi egyházmegye közössége szeretne méltón megemlékezni a lelkipásztorairól, gondozni és ápolni a gályarabok és a Czeglédy család emlékét” – mondta a Reformata honlapnak Kassai Gyula lelkipásztor.

Ennek egyik hozadéka, hogy a lévai gyülekezet által fenntartott egyházi gimnázium, amely tavaly ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját, 2012. január 1-től Czeglédi Péter Református Gimnázium néven működik. Az ünnepélyes névadóra és zászlóavatásra, valamint a Czeglédy család tagjai nyilatkozatának az aláírására május 13-án kerül sor a református templomban.

A tervek szerint a közeljövőben a lévai református templom előtt egy emlékhelyet alakítanak ki a gályarabságot szenvedett barsi prédikátoroknak.

A Czeglédi Péter Napokra négy helyszínen kerül sor: Felsőpélen, Léván, Nagysallón és Nagykálnán és Garamsallón.

Részletes program: ITT

Reformata, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”30820″}